Tin Trong Ngày

Vụ nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk tráo nhân thân: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm 3 cán bộ

Liên quan vụ nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân, 3 cán bộ liên quan việc kết nạp Đảng, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ngày 27.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành thông cáo báo chí cho biết cơ quan này vừa họp phiên thường kỳ tháng 11 (kỳ thứ 72) để xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân; trong đó có một số cán bộ liên quan vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm), từng là nữ trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo đó, kỳ họp đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Tân, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015; ông Lê Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 – 9 Đắk Lắk; bà Phạm Thị Lan, nguyên Trưởng phòng Hành chính – tiếp dân Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bằng THPT của chị gái được nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk sử dụng
Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy ông Trần Quang Tân có thiếu sót, khuyết điểm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm).

Ông Lê Tiến Hùng có khuyết điểm, sai phạm trong việc cùng tập thể Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 – 9 Đắk Lắk nhiệm kỳ 2003 – 2005 đã xem xét, kết nạp ông Lê Thanh Sơn (chồng bà Sa) vào Đảng không đúng quy định; ký xác nhận lý lịch xin vào Đảng của bà Sa không trùng khớp với lý lịch Đảng viên của ông Lê Thanh Sơn.

Bà Phạm Thị Lan có khuyết điểm trong tham mưu giúp Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản trị chưa đúng quy trình, quy định; có phần trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy về việc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, kết nạp bà Sa vào Đảng không đúng quy định

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định khuyết điểm của ông Trần Quang Tân, ông Lê Tiến Hùng và bà Phạm Thị Lan đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, qua xem xét, cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật đối với các cá nhân trên và yêu cầu những người này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tường trình của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) Ảnh: Trung Chuyên
Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (còn gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu là Trần Thị Ngọc Thêm), nguyên Trưởng phòng Quản trị – Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã tráo nhân thân bằng việc dùng bằng tốt nghiệp THPT và lấy tên của chị gái ở Lâm Đồng để làm việc và thăng tiến. Trong tháng 10, bà Sa đã bị khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

Theo thông cáo báo chí, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã xem xét các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức và các cá nhân khác có liên quan đến vụ “nữ trưởng phòng tráo nhân thân” để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận theo thẩm quyền.

Ngày 27.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành thông cáo báo chí cho biết cơ quan này vừa họp phiên thường kỳ tháng 11 (kỳ thứ 72) để xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân; trong đó có một số cán bộ liên quan vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm), từng là nữ trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Theo đó, kỳ họp đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Tân, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015; ông Lê Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 – 9 Đắk Lắk; bà Phạm Thị Lan, nguyên Trưởng phòng Hành chính – tiếp dân Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bằng THPT của chị gái được nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk sử dụng
Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy ông Trần Quang Tân có thiếu sót, khuyết điểm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm).

Ông Lê Tiến Hùng có khuyết điểm, sai phạm trong việc cùng tập thể Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 – 9 Đắk Lắk nhiệm kỳ 2003 – 2005 đã xem xét, kết nạp ông Lê Thanh Sơn (chồng bà Sa) vào Đảng không đúng quy định; ký xác nhận lý lịch xin vào Đảng của bà Sa không trùng khớp với lý lịch Đảng viên của ông Lê Thanh Sơn.

Bà Phạm Thị Lan có khuyết điểm trong tham mưu giúp Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản trị chưa đúng quy trình, quy định; có phần trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy về việc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, kết nạp bà Sa vào Đảng không đúng quy định

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định khuyết điểm của ông Trần Quang Tân, ông Lê Tiến Hùng và bà Phạm Thị Lan đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, qua xem xét, cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật đối với các cá nhân trên và yêu cầu những người này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tường trình của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) Ảnh: Trung Chuyên
Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (còn gọi Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu là Trần Thị Ngọc Thêm), nguyên Trưởng phòng Quản trị – Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã tráo nhân thân bằng việc dùng bằng tốt nghiệp THPT và lấy tên của chị gái ở Lâm Đồng để làm việc và thăng tiến. Trong tháng 10, bà Sa đã bị khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

Theo thông cáo báo chí, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã xem xét các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức và các cá nhân khác có liên quan đến vụ “nữ trưởng phòng tráo nhân thân” để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận theo thẩm quyền.

(Theo Thanh Niên)