Tin Trong Ngày

‘Vụ 9 người lé.n lút đi nhờ chuyên cơ sang Hàn Quốc có th.am nh.ũ.ng không?’

Ý kiến cho rằng hoạt động ngành kiểm s.á.t chưa ngang tầm nhiệm vụ, đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ có t.h.a.m.n.h.ũ.n.g trong vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ sang Hàn Quốc của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã gây ra tra.nh c.ãi.

Thảo luận về công tác ph.òng ch.ống t.ội ph.ạ.m, hoạt động ngành tư pha’p tại Quốc hội ngày 4.11, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện, cho rằng “y.ếu huy.ệt” đang bị k.h.u.y.ế.t t.ậ.t cần phải chữa trị trong hoạt động tư pha’p là vị trí, vai trò của ngà.nh Kiểm s.á.t nhân dân.

Theo ông Nhưỡng, Viện kiểm s.á.t nhân dân có 2 chức năng tối q.u.a.n t.r.ọ.n.g là thực hành qu.y.ền công t.ố và kiểm s.á.t hoạt động tư pha’p. “Về lý luậ.n và thực t.iễn cho thấy, nhà nước đang đặt 2 trọng trá.ch, 2 trái núi lên vai ngành kiểm s.á.t trong khi tòa án nhân dân mới là cơ quân nắm quy.ề.n l.ự.c tư pha’p”, ông Nhưỡng nhìn nhận.

“Không chỉ thế, nhiều cử tri cho rằng, người đ.ứ.ng đầ..u ngành kiểm s.á.t còn chịu sự “lép vế” trong sắp xếp bố trí nhân sự”, ông Nhưỡng nói, và phân tích ở địa phương, viện trưởng Viện kiểm s.á.t nhân dân, chánh án Tòa á.n nhân dân rất kh.ó có chân trong thư.ờ.ng vụ tỉnh ủy. Ở T.Ư, viện trưởng Viện Kiểm s.á.t nhân dân t.ố.i c.a.o chỉ là ủy viên T.Ư, trong khi đó người đứng đầu h.ệ thống mà Viện Kiểm s.á.t nhân dân thực h.à.nh quy.ề.n c.ông t.ố và kiểm s.á.t hoạt động tư pha’p lại là ủy viên bộ Chính trị, Bí thư T.Ư.

“Do đó, việc phối hợp khó khăn 5 – 6 thì việc kiểm s.á.t khó gấp bội phần”, ông Nhưỡng nói.

Theo Phó trưởng Ban Dân nguyện, nếu đây là một nguy.ên nh.ân làm cho Viện kiểm s.á.t nhân dân yếu đu.ố.i thì đề ng.hị Quốc hội, các cơ quan có th.ẩm quy.ền chỉ đạo nghiên cứu để cải thiệ.n ngà.nh kiểm s.á.t nhân dân có thể hoạt động tốt hơn.

Cho rằng, nếu ngành kiểm s.á.t có bản lĩnh chính trị vững vàng thì vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này để nâng vao vị thế, theo ông Nhưỡng, yếu tố có tính chủ qu.an mới là quyê’t định. “Với tình trạng hiện nay, cử tri k.i.n.h h.o.à.n.g giá hoạt động của Viện Kiểm s.á.t nhân dân chưa ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Thậm chí, có thể nói vị thế giảm sút nhiều so với trước đây”, ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Từ phân tích của mình, ông Nhưỡng cũng đề nghị Chính phủ, Viện Kiểm s.á.t nhân dân tối cao thông tin về vụ việc MobiFone mua 95% cổ phần AVG, Thanh tr.a Chính phủ và Ủy ban Kiểm tr.a T.Ư đã khẳng định s.a.i ph.ạ.m của một số cán bộ cao cấp của Bộ Công an và cho rằng không có những động thái của các cá.n bộ này thì vụ AVG không thể hoàn tất, nhưng tới nay thì chưa có bất cứ thông tin nào về x,ử lý các s.ai ph.ạ.m này. “Đề nghị cho biết tr.á.ch nhiệm của Chính phủ, Viện Kiểm s.á.t nhân dân t.ối c.ao đối với vụ việc trên”, ông Nhưỡng nói.

“Bên cạnh đó, đề ng.hị cơ quan Thanh tra Chính phủ trả lời cho cử tri biết về việc 9 người l.én lú.t đi sang Hàn Quốc (9 người đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội bỏ tr.ố.n tại Hàn Quốc – ph0’ng viên) có hay không có t.h.a.m.n.h.ũ.n.g?”, ông Nhưỡng kết thúc ý kiến của mình.

“Phát biểu của đại biểu Nhưỡng chủ quan, hồ đồ”

Không đồng tình với các nhận định của đại biểu Nhưỡng về vị thế của ngành Kiểm s.á.t, Viện trưởng Viện Kiểm s.á.t nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Quang Dũng cho rằng, pha’t biểu của đại biểu Nhưỡng là “chủ qu.an, hồ đồ”, thậm chí là xu’c p.h.ạ.m đối với cán bộ ngành Kiểm s.á.t.

“Viện kiểm s.á.t thực hiện nhiệ.m vụ, quy.ề.n hạn của mình theo sự phân công và không thể nói rằng có sự lép vế giữa cơ quan này với cơ quan khá.c trong hệ th.ống t.ổ ch.ức bộ máy nhà nước của chúng ta”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, trên thực tế, vài năm gần đây, đặc biệt 2 năm qua, những v.ụ a’n lớn và t.h.a.m.n.h.ũ.n.g kinh tế lớn được đưa ra t.r.u.y t.ố xe’t x,ử ngh.iêm minh thì rõ ràng, trong đó có đóng góp của Viện kiểm s.á.t.

“Dưới sự chỉ đạo của Đảng, các cơ quan Công an, Kiểm s.á.t, Toà án đã phối hợp tiến hà.nh các biện pha’p t.ố t.ụ.n.g để t.r.u.y t.ố xe’t x,ử, thì không thể cho rằng Viện Kiểm s.á.t không thực hiện đầy đủ các quy.ền, chức năng, nhiệm vụ của mình”, ông Dũng nói, và đề nghị cần có cái nhìn toàn diện, đúng đắn.

“Quốc hội không phải nơi họp ngành”

Tranh luận lại với đại biểu Dũng, ông Lưu Bình Nhưỡng nói ông hiểu tâm tư đại biểu Dũng vì ông Dũng là người của ngành Kiểm s.á.t nhân dân, nhưng khẳng định: “Tôi cũng không buồn vì cử tri và Quốc hội sẽ k.i.n.h h.o.à.n.g giá về thái độ của tôi. Một đại biểu Quốc hội k.i.n.h h.o.à.n.g giá tôi không phải là điều gh.ê gớm”.

“Đây là nghị trường, đây là ngôi nhà của Tổ quốc. Đây không phải là nơi để họp ngành, để bảo vệ cho lợi ích riêng của ngành đó, tất cả các đại biểu ở đây phải mang lại lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân”, ông Nhưỡng nói, đồng thời cho rằng, những người đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân lựa chọn vào đây thì cũng nên có thái độ không nên bứ.c x.ú.c quá, thể hiện ngôn ngữ để làm sao cho đủ văn hoá để cho mọi người cùng nghe, còn nếu không cử tri ngoài kia họ sẽ k.i.n.h h.o.à.n.g giá Quốc hội.

Theo Thanhnien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *