Tin Trong Ngày

Việt Nam bắt đầu ngăn ch.ặn làn sóng tuyên truyền đường lưỡi bò của Tập Cận Bình

Bộ VH DL&TT đã có đ.ộng thái đ.á.ng hoan ngh.ênh khi k.ỷ l.uật và hạ chức quyền C.ục tr.ưởng cục Điện ảnh của b.à Thu Hà do b.à để lọt bộ phim có hình lưỡi bò.

Tiếp theo, Tổng cục H.ải qu.an ra th.ô.ng báo coi chiếc xe Volkswagen Touareg có bản đồ “đường lưỡi bò” là xuyên tạc lịch sử.

Quan điểm của Tổng cục H.ải qu.an là phải áp d.ụng b.iện ph.áp x.ử l.ý v.i ph.ạm thích đ.á.ng nhất, thậm chí tiêu huỷ chiếc xe.

Như vậy là cá.c b.an ngành đã được phép rục rịch bằng cá.c hành đ.ộng cụ thể nhằm ng.ăn ch.ặn làn sóng tuyên truyền đường lưỡi bò có hệ thống và chủ đích ăn c.ướp rõ ràng của bè lũ k.h.ốn ki.ế.p Tập Cận Bình.

Và cũng mới đây 28.10, Tổng C.ục tr.ưởng Tổng cục H.ải qu.an Nguyễn Văn Cẩn th.ô.ng tin, H.ải qu.an Vũng Tàu đang t.ạm gi.ữ lô hàng cực lớn trị giá 4,3 tỷ USD từ T.Q dưới dạng đội lốt xuất xứ từ Việt n.am.v.ụ việc do một tập đoàn có c.ô.ng nghệ, dây chuyền, nhưng l.ại nhập khẩu nhô.m thỏi, nhô.m thanh, nhô.m bá.n thành phẩm nhằm đưa ra cá.c sản phẩm để xuất khẩu đi Mỹ và một số nước khá.c nhằm tr.ục l.ợi từ chính sá.ch về thuế suất. Nếu nhô.m của Việt n.am xuất khẩu sang Mỹ chỉ phải ch.ịu thuế khoảng 15%, nhưng nhô.m của T.Q xuất khẩu vào Mỹ phải ch.ịu thuế lên đến 374%.

Điều đ.á.ng ghi nh.ận là cá.c c.ơ qu.an gá.c cửa chủ quyền quốc gia đã có những bước v.ào c.uộc chống l.ại sự v.i ph.ạm chủ quyền hàng hoá cũng như a.n n.inh thương mại quốc gia từ phía T.Q.

Lần đ.ầu tiên Tổng cục H.ải qu.an đã ph.ối h.ợp với H.ải qu.an Mỹ x.á.c minh về v.ụ việc, đặc biệt cũng lần đ.ầu tiên nhà nước VN đã cho phép cá.c đặc v.ụ của Bộ a.n n.inh nội địa Mỹ đến Việt n.am để ph.ối h.ợp đ.iều tr.a về sự gi.an l.ận thương mại của T.Q và những th.ế l.ực tiếp tay cho chúng.

Đây là một việc chưa từng có ở VN.

Đây là một bước tiến đ.á.ng được ghi nh.ận trong sự minh bạch thương mại giữa Mỹ và VN.