News

Vị Đại tướng 99 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng

Đó là Đại tướng Nguyễn Quyết – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Quyết

Đã bước sang tuổi 99, Đại tướng vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn tuyệt vời về những ngày Cách mạng tháng Tám sục sôi của dân tộc, khi ông được giao trọng trách là người quyết định kêu gọi nhân dân Thủ đô đứng lên giành chính quyền từ tay chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim theo lời kêu gọi của Bác Hồ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Ông sinh ra tại Hưng Yên, lên Hà Nội học, được giác ngộ cách mạng từ sớm nên 18 tuổi (năm 1940) ông đã được kết nạp Đảng. Năm 1943, ông cùng với hai đồng chí khác được Trung ương điều về Hà Nội để thành lập Thành ủy Hà Nội. Một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nɡu‌y hīể‌m từ năm 1930 đến năm 1944, đã có tới 17 lần Thành ủy Hà Nội được thành lập, nhưng hoặc cơ sở bị bại lộ, hoặc Bí thư Thành ủy bị địch bắt.

Từ kinh nghiệm của Hưng Yên, ông đã cùng với Thành ủy Hà Nội quyết định phải xây dựng cơ sở vững chắc, an toàn, vững từ ngoại thành, tiến dần vào nội thành. Chỉ với mấy chục đảng viên tuổi đời còn rất trẻ, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyết 23 tuổi; Ủy viên Thường vụ Xứ ủy, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Nguyễn Khang, 26 tuổi; Trưởng ban Thanh vận Vũ Oanh, 17 tuổi… nhưng Thành ủy đã lãnh đạo quần chúng cách mạng đứng lên đánh đuổi thực dân, phátxít, giành chính quyền về tay nhân dân…

Chính những kinh nghiệm khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với vai trò hết sức quan trọng của Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyết đã được áp dụng cho nhiều tỉnh, thành phố, những nơi có quân Nhật chiếm đóng. Thắng lợi ở Hà Nội tạo thành hiệu ứng domino kéo theo sự rung động và tan rã hệ thống chính quyền thâ‌n Nhật ở nhiều vùng trong cả nước…

Ngày nay, Đại tướng Nguyễn Quyết vẫn quan tâm sά‌t sao tới thời sự của đất nước, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng sắp tới, với niềm tin Đảng ta biết nhận diện những nɡu‌y cơ mới và luôn sáng tạo trong việc tìm ra chiến lược và sách lược để đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Nguồn: laodong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *