News

Từ tháng 10, giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10 với nhiều điểm mới n‌ổi bật.

Thông tư mới quy định, giáo viên không phê bình học sinh trước lớp, trước trường.

Không được phê bình học sinh trước lớp

Thông tư 28/2020 về Điều lệ trường tiểu học nhấn mạnh, học sinh tiểu học có khuyết điểm tùy theo mức độ thực hiện kỷ luật bằng việc: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh.

Theo đó, giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường. Điều này, khác với trước đây, học sinh vi phạ‌m khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạ‌m, giáo viên có thể nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định, tùy theo mức độ vi phạ‌m có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật sau: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn. Thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Không dùng điểm bài kiểm tra để so sánh học sinh này với học sinh khác

Thông tư 27 quy định giáo viên đánh giá học sinh thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục.

Giáo viên được sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa, viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

Thông tư 27 yêu cầu giáo viên tiểu học sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân đối với bài kiểm tra định kỳ của học sinh.

Sau khi nhận xét và chấm điểm, bài kiểm tra được trả lại cho học sinh, điểm của bài kiểm tra không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Tuy nhiên, thông tư mới đã bỏ quy định không cho phép giáo viên tiểu học chấm điểm 0 bài kiểm tra định kỳ. Như vậy, khi Thông tư 27 có hiệu lực, giáo viên tiểu học được phép chấm điểm không vào bài kiểm tra định kỳ hoặc trả lại bài tập cho học sinh khi chưa đạt yêu cầu.

Giáo viên tiểu học được dùng điện thoại trong giờ học

Theo Điều 31 của Điều lệ tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020, giáo viên tiểu học không còn bị cấm sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp như quy định trước đây tại Thông tư 41/2010.

Tuy nhiên, điều lệ quy định giáo viên không được hút thuốc, uống rượ‌u, bia; gây rối an ninh, trật tự; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung giáo dục…

Như vậy, từ ngày 20/10, giáo viên tiểu học có thể dùng điện thoại di động trong giờ học.

Giáo viên được tự chủ chuyên môn, học sinh được học vượt lớp

Thông tư 28 cũng quy định, cho phép giáo viên được chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, thầy cô được tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách.

Học sinh tiểu học được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Đặc biệt, thông tư quy định: “Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban”.

Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạ‌m vi cấp học. Gia đình phải làm đơn và nhà trường xét duyệt.

Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp học

Ngoài ra, từ 1/11, quy định học sinh THCS – THPT được dùng điện thoại trong lớp học có hiệu lực.

Điều 37 của Thông tư 32 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổthông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 1/11 nói vềcác hành vi học sinh không được làm.

Theo đó, mục 4 của điều này ghi rõ hành vi học sinh không được làm là “Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Như vậy, khác với trước đây, quy định mới cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học. Quy định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội của phụ huynh và 1 số giáo viên.

Mới đây, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng điện thoại trong giờ học.

Nguồn: giadinh