Tin Trong Ngày

Trung Quốc hỗ trợ lập quy hoạch đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng?

Trung Quốc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 10 triệu nhân dân tệ để khảo sát, lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng.

Bộ GTVT vừa thông tin về tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm Lào Cai Hà Nội Hải Phòng.

Theo Bộ GTVT, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng có vị trí rất quan trọng trong việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt ở phía Bắc sông Hồng. Tuyến này chạy theo hành lang Đông Tây nối liền vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng và cảng biển Hải Phòng một trong những trung tâm hàng hải lớn nhất Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt và quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cũng đã định hướng phát triển tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Tuyến có chiều dài dự kiến khoảng 380km, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hoá.

Căn cứ chiến lược chung và quy hoạch phát triển được duyệt từ năm 2002, tuyến đường sắt này đã được đưa vào danh mục nghiên cứu làm cơ sở dành quỹ đất, huy động nguồn vốn đầu tư để có thể triển khai xây dựng, đưa vào khai thác nhằm nâng cao chất lượng vận tải trên hành lang Đông Tây, góp phần quan trọng trong việc giao lưu quốc tế, khai thác có hiệu quả, phát huy thế mạnh của cảng biển khu vực Hải Phòng.

Năm 2015, trên cơ sở kết quả trao đổi trong các cuộc gặp cấp cao Việt Trung, Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 10 triệu nhân dân tệ để khảo sát, lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng.

Đến nay, tư vấn lập quy hoạch dự kiến toàn tuyến có chiều dài 392km với 38 ga, chạy chung tàu khách và tàu hàng. Vừa qua, Bộ GTVT đã làm việc với các địa phương để xin ý kiến về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga trên tuyến làm cơ sở dành quỹ đất phục vụ dự án đầu tư trong tương lai.

Sau khi tư vấn hoàn thành nghiên cứu quy hoạch, Bộ GTVT sẽ triển khai các thủ tục để tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật theo quy định. Kết quả nghiên cứu sẽ được Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình lập quy hoạch mạng lưới đường sắt và quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực đường sắt trong giai đoạn đến 2030, định hướng đến 2050 để trình Thủ tướng phê duyệt theo quy định của luật Quy hoạch.

Căn cứ quy hoạch được duyệt, thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, Bộ GTVT sẽ triển khai nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến dự án sẽ được trình QH xem xét thông qua về chủ trương đầu tư, vì vậy khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, việc triển khai sẽ được tiếp tục nghiên cứu thận trọng, tham khảo ý kiến nhân dân, chuyên gia, các bộ, ngành, địa phương, nhất là về quy mô, phương án phân kỳ và khả năng huy động vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền xem thẩm định, phê duyệt.

(Theo Vietnamnet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *