Tin Trong Ngày

Tôi đoá.n trước kh.ô.ng sớm thì muộn tôi cũng bị ch.ửi: ” người Việt Nam yêu thích bóng đá, nhựng chỉ là bóng đ.á ch.iến th.ắng thôi”

Ông ấy chỉ là chuyên gia bóng đ.á, chứ kh.ô.ng phải là một nhà t.âm l.ý hay x.ã h.ội học. Nhưng ô.ng ấy đã nh.ận xét chuẩn x.á.c đến kinh ng.ạc về tâ.m t.ính của cả một dân tộc về phẩm chất và nh.ận th.ức của x.ã h.ội mà ô.ng đang tận tâm cống hiến.

Ông chỉ cần thua một vài trận, ô.ng sẽ b.ị s.ỉ nh.ục và có thể gặp những lời đe d.oạ. Nhiệm v.ụ của ô.ng chỉ là những ch.iến th.ắng chứ kh.ô.ng phải là một nền bóng đ.á mà nó có thể có tương lai thế nào. Ông cứ nhìn vào cá.ch mà x.ã h.ội này ăn mừng sau mỗi trận th.ắng thì hiểu tâm thức đó. Họ sẽ đặt cả châu Á hay thế giới dưới chân, mọi đội thua cuộc đều là những k.ẻ kh.ô.ng ra gì hoặc quá kém cỏi, dốt nát, b.ị chế giễu, h.ạ nh.ục. Khi thua đội khá.c họ quay ra đổ lỗi cho đủ thứ, hoặc hùng hổ truy bức những ng.ười mà họ m.uốn gá.n ngay cho là thù địch, bọn hạ lưu.

Lời chia sẻ của ô.ng Lê Huy kh.oa đang rần rần được chia sẻ

Lời chia sẻ của ô.ng Lê Huy kh.oa đang rần rần được chia sẻ

Họ kh.ô.ng yêu bóng đ.á, họ thực ra cũng chẳng yêu ch.iến th.ắng của bóng đ.á. Ông thử nhìn vào cá.c sự kiện của đời sống x.ã h.ội này xe.m họ hung á.c tới cỡ nào khi ăn ch.ặn, bòn rút từng đồng cắc của ng.ười nghèo, ng.ười tàn tật, ng.ười già, những ng.ười gặp thảm hoạ, h.ọc s.inh và những đồng bạc x.ương m.áu của dân trong ng.ân khố quốc gia; những k.ẻ d.ùng ch.ân tay đ.á.nh đ.ập tr.ẻ nhỏ, ph.ụ n.ữ, những k.ẻ chỉ v.a ch.ạm cũng x.ô x.át r.ồi gi.ế.t nhau, những k.ẻ rủ rê kh.ô.ng đi Nh.ậu hoặc Nh.ậu s.ay xong cũng t.ấn c.ô.ng triệt hạ những ng.ười gọi là bè bạn…ô.ng thử nhìn xe.m, l.uật s.ư hay nhà báo còn vu đủ thứ t.ội á.c kinh Kh.ủng nhất cho những ng.ười yếu thế, đ.òi treo x.á.c lên t.ùng xẻo, đ.òi ném xuống hầm ch.ô.ng hay phi tiêu lên ng.ực thân x.á.c một ng.ười già đã ch.ế.t.

Tôi kh.ô.ng thể kể hết được. Bóng đ.á và ch.iến th.ắng của một vài trận bóng đ.á chỉ là cái cớ để họ tìm đến những lạc th.ú tầm mọn của bản thân. Nếu vì tình yêu thực sự, ô.ng có nhìn thấy sự chia sẻ và kh.oan hoà trong những lần đổ x.uống đ.ường theo kiểu điên cuồng ph.óng xe hay l.ột truồng bản thân ra trước b.àn dân thiên hạ? Chuyện thưởng và chia chá.c phần thưởng, chuyện đưa ch.ính tr.ị (hình lãnh tụ cá.ch m.ạng hoặc báo c.ô.ng) như một tính toá.n có chủ đích.

Ông đã nh.ận ra đúng vấn đề, đó là họ kh.ô.ng yêu bóng đ.á, vì c.on ng.ười và thiên nhiên họ còn chẳng yêu, họ dẫm nát bất cứ thứ gì dưới chân và có thể gi.ế.t bất cứ c.on gì để ăn. Họ cũng sẵn sàng l.ao v.ào ch.ửi bới, mạt sát hay s.ỉ nh.ục ng.ười khá.c. Họ còn xả rá.c bừa bãi và đi trên đường coi đường c.ấm hoặc đ.èn tín hiệu chỉ là trang trí chứ kh.ô.ng có tá.c d.ụng là một thứ luật pháp.

Nhưng mà thưa ô.ng, đ.ám ng.ười đó họ l.ại luôn nhân danh và tuyên ngôn về những lý tưởng siêu hình đẹp đẽ, tuyệt diệu, bình đẳng, bá.c ái và kh.oan dung…nhưng cái quan trọng nhất cần có giữa c.on ng.ười với nhau là tình yêu thì l.ại vắng bóng hoàn toàn.

Trái bóng kh.ô.ng có nghĩa lý gì, khi trái t.im họ đã hoàn toàn tr.ống rỗng.

Theo 13hit.net