Tin Trong Ngày

Thủ tướng: “Các doanh nghiệp nhà nước đang là mối nguy của nền kinh tế”

Lo các đầu tầu kinh tế “thua” ngay trên sân nhà. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, cung cấp những sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế… nhưng họ đang ngày càng co lại.

TT Nguyễn Xuân Phúc

Các quả đấm thép, một lần nữa, lại được cảnh báo về hiệu quả đầu tư, kinh doanh. Tại hội nghị tổng kết của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo: “Tôi xin nói, không đầu tư khó có thể phát triển. Đây là cái nền tảng rất quan trọng. Trong khi đó, giải ngân FDI năm nay đạt trên 20 tỷ USD. Và đã có thêm 140 nghìn doanh nghiệp tư nhân với số vốn bình quân 12 tỷ đồng. Nếu chúng ta không đầu tư phát triển thì sẽ thất bại, thua cuộc ngay trên sân nhà”.

Thủ tướng chỉ ra thực tế: Việc sắp xếp lại nhà, đất của các tổng công ty, tập đoàn còn vướng mắc khiến cổ phần hóa thoái vốn bị chậm. Cán bộ tập đoàn chậm củng cố, chậm mạnh dạn thay đổi, cán bộ yếu kém về năng lực. Một số cán bộ chưa bám thực tiễn nên giải quyết nhiệm vụ chưa thuyết phục, gây chậm trễ thời gian dài. Chất lượng thẩm định, phê duyệt đối với một số dự án đầu tư còn thấp.

Nhận xét thẳng thắn của Thủ tướng đã chỉ ra một thực tế rất đáng lo lắng: Các doanh nghiệp nhà nước đang nắm trong tay nguồn lực khổng lồ, hơn 3 triệu tỷ đồng, mà không làm ăn hiệu quả, các dự án đắp chiếu, dang dở là mối nguy của nền kinh tế.

Đây là điều để ông thúc giục khu vực chủ đạo này:

“Các tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban cần có ý chí, tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Đây là lực lượng tiên phong đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang được cho giữ vai trò quan trọng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, cung cấp những sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế.

Nhiều năm nay, khu vực doanh nghiệp nhà nước đang khựng lại, nhiều tập đoàn, tổng công ty thua lỗ, kém hiệu quả trong đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, dù còn non trẻ, khu vực doanh nghiệp tư nhân lại đang trỗi dậy khá mãnh liệt với nhiều dấu ấn, từ các công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn, cho đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tạo ra động lực tươi mới, sinh động cho nền kinh tế.

Xét về hàng loạt chỉ tiêu thống kê đơn thuần, bức tranh về khu vực doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng teo lại, bị lấn át bởi khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp FDI. Dưới đây là một số chỉ tiêu rất cơ bản được trong Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019.

Các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang được cho giữ vai trò quan trọng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, cung cấp những sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế. Nhưng vai trò đó, qua các con số của Tổng cục Thống kê, đang ngày càng co lại, không tương xứng với vai trò mà họ được đặt trọng trách.

TVNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *