Tin Trong Ngày

Thu cả ‘kho’ sú.ng đạn trong nhà cựu chủ tịch TP Đà Nẵng

Thời điểm khám xé.t, cơ quan công an thu giữ cả “kho” sú.ng đ.ạn trong nhà cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-1 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm x.ét x.ử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhô.m”) cùng 20 bị cá.o trong vụ á.n liên quan tới việc thâu tóm “đất vàng” trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong số này có hai c.ựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chi.ến. Cả ba bị tr.uy t.ố về hai t.ội vi ph.ạ.m các quy định về quản lý đất đai và vi ph.ạ.m quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây th.ất th.oát lãng phí.

Cáo trạng của VKSND Tối cao x.ác địnhh hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có hà.nh vi cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai như: đồng ý chủ trương, ký nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nh.ượng nhà, đất công sản.

Ông Trần Văn Minh
Đồng thời, giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, chuyển đổi tên người nhận quy.ề.n sử dụng đất trái quy định đối với nhiều nhà, đất công sản và các dự án đầu tư xây dựng… để tạo đi.ều k.iện thuận lợi cho Phan Văn Anh Vũ trụ.c l.ợi cá nhân trong việc mua bán, chuy.ển như.ợng các nhà đất công sản và các dự án .

Nhữ.ng hà.nh vi này của các bị cáo đã g.ây thi.ệt hại cho nhà nước số tiền lên tới hơn 22.000 tỉ đồng.

Trong đó, ông Trần Văn Minh phạm tội với vai trò chính, trực tiếp cùng các bị cá.o khác thực hiện hà.nh vi ph.ạ.m t.ội. Do đó, ông Minh phải chịu trá.ch nhi.ệm cùng Phan Văn Anh Vũ và các bị c.áo b.ồi thư.ờng đối với h.ậu quả th.iệt h.ại gây ra.

Đặc biệt, theo VKSND Tối cao, trong quá trình khám xé.t chỗ ở của .cựu chủ tịch Trần Văn Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, thu giữ năm khẩu sú.ng, 18 viên đạn cùng ba giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

Kế.t lu.ận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an x.ác đ.ịnh số sú.ng đ.ạn trên không phải là v.ũ k.hí quân dụng, trong đó ba khẩu súng và 18 vi.ên đạ.n thuộ.c danh mục công cụ hỗ trợ, hai kh.ẩ.u s.ú.ng còn lại là đ.ồ chơi ngu.y hiể.m bị c.ấ.m.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quy.ết định x.ử lý vật chứng, giao Công an TP Đà Nẵng x.ử lý theo quy định ph.áp lu.ật. Đến thời điểm này, theo kết l.uận đi.ều tr.a, với h.ành vi “giúp sức” cho Vũ “nhôm”, Cựu chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị tr.uy t.ố 2 tộ.i da.nh “Vi ph.ạm ch.ế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước g.ây th.ất tho.át lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, không có t.ội dan.h “Tà.ng tr.ữ và sử dụng v.ũ k.h.í tr.ái ph.ép”.

Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ á.n, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND T.ối cao đã k.ê b.iên 42 tài sản, bất động sản. Trong đó 10 tài sản, bất động sản liên quan trực tiếp tới h.ành vi ph.ạ.m tộ.i của Vũ “nhôm” được kê biên để thu hồi tài sản.

32 tài sản, bất động sản còn lại đứng tên Vũ và vợ của Vũ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, được kê biên qua x.ác minh để đảm bảo thi hành á.n.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản Trung ương kết luận tổng giá trị của 42 tài sản, bất động sản nêu trên có giá trị hơn 3.500 tỉ đồng.

Hoài Nam (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *