Tin Trong Ngày

Th am nh ũng 1.700 tỷ cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng lĩnh 6 năm t ù, bồi thường 150 tỉ

Tòa x.á.c định bị ca’o Lê Bạch Hồng, cựu thứ trưởng Bộ LĐ – TBXH, giữ vai trò thứ 2 trong v.ụ a’n, g.â.y h.ậu quả đặc biệt ngh.i.ê.m tr.ọ.ng nên tuyên ph.ạ.t 6 năm t .ù và b.ồi thường 150 tỉ đồng.

Cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng (bìa phải hàng thứ hai) cùng đồng ph.ạ.m nghe t.ò.a tuyên a’n – Ảnh: DIỆP THANH

Sau nhiều ngày xe’t x.ử và ng.h.ỉ nghị a’n kéo dài, chiều 25, TAND TP Hà Nội đã đưa ra pha’n quyết với 6 bị ca’o trong vụ a’n Bảo h.i.ể.m xã hội (BHXH) cho v.a.y vốn sai quy định g.â.y th.i.ệ.t h.ạ.i 1.700 tỉ đồng.

Theo nhận định của HĐXX, tại t.ò.a, về cơ bản các bị ca’o thừa nhận h.à.nh vi ph.ạ.m t ộ.i của mình. Căn cứ lời khai của người làm chứng, tài liệu chứng cứ thu thập được… có đủ cơ sở kết luận các bị ca’o có h.à.nh vi vi ph.ạ.m pha’p lu.ậ.t như ca’o tr.ạ.ng t.r.u.y t.ố.

Cựu thứ trưởng “bút ph.ê” cho vay hơn 1.000 tỉ đồng sai quy định

Cụ thể, pháp luật không cho phép Công ty Cho thuê tài chính II thuộc Ngân h.à.n.g Agribank (ALC II) vay vốn của BHXH Việt Nam và ngược lại.

Tuy nhiên, trong thời điểm tháng 2 đến tháng 3-2008, do nhu cầu về vốn để kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê tài chính, Vũ Quốc Hảo – tổng giám đốc ALC II – đã gặp Nguyễn Huy Ban (cựu tổng giám đốc BHXH) và Nguyễn Phước Tường (cựu trưởng ban kế hoạch – tài chính) đặt vấn đề v.a.y v.ố.n.

Nguyễn Phước Tường thống nhất với Vũ Quốc Hảo để được BHXH cho vay v.ố.n cần phải có bảo lãnh của Agribank.

Căn cứ đề nghị của ALC II, ông Nguyễn Thế Bình (TGĐ Agribank) đã ký phát hành 3 thư bảo lãnh thanh toán để ALC II được nhận vốn của BHXH.

Hội đồng xe’t x.ử tuyên a’n chiều 25 – Ảnh: DIỆP THANH

Từ tháng 3-2008 đến tháng 8-2009, Nguyễn Phước Tường đã chỉ đạo Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà lập 14 tờ trình đề nghị Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng cho ALC II vay vốn từ quỹ BHXH.

Sau bút ph,ê “đồng ý” của ông Ban và ông Hồng, 14 hợp đồng BHXH Việt Nam cho ALC II vay hơn 1.000 tỉ đồng đã được thực hiện. Việc này không đúng đ.ối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư quỹ BHXH, trái Luật BHXH…

Tính đến nay, BHXH chưa thu hồi được n.ợ g.ố.c và lãi của Công ty ALC II, số tiền hơn 1.700 tỉ đồng (gồm cả gốc và lãi).

Biết quy định vẫn cố ý làm trái

Bản á.n nhận định: bị cáo Nguyễn Huy Ban biết hoạt động đầu tư của Quỹ BHXH phải thực hiện theo một số quy định của pháp luật về nguyên tắc và các hình thức đầu tư quỹ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Nguyễn Huy Ban không chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện việc kiểm tra về tính pháp lý, tổ chức hoạt động của ALC II trước khi cho vay…

Ông Ban đã ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC II vay 630 tỉ đồng không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư g.â.y th.i.ệ.t h.ạ.i cho BHXH Việt Nam gần 1.300 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Ban đã ph.ạ.m t.ộ.i Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế g.â.y h.ậ.u quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng.

Bị cáo Lê Bạch Hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC II vay vốn không đúng đối tượng, trái quy định Luật BHXH, đến nay không thu h.ồi được.

Hành vi của bị cáo Hồng g.â.y th.i.ệ.t h.ạ.i cho nhà nước tổng cộng hơn 434 tỉ đồng….

Cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng tại phiên t.ò.a – Ảnh: DIỆP THANH

Sau phân tích, HĐXX nhận định có đủ cơ sở khẳng định các bị ca’o có hành vi ph.ạ.m t.ội như ca’o tr.ạ.ng t.r.u.y t.ố. Việc tr.u.y t.ố, xe’t x.ử các bị ca’o về t.ộ.i “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế g.â.y h.ậ.u quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng” và tội “Thiếu trách nhiệm g.â.y hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng” là có căn cứ, đúng người, đúng t.ộ.i, đúng pha’p luật.

Xe’t tính chất của vụ á,n là đặc biệt ngh,i,ê,m tr.ọ.ng, hành vi của các bị ca’o đã x.â.m ph.ạ.m đến uy tín của BHXH, x.â.m h.ạ.i đến sự đúng đắn trong c.ô.ng tác quản lý tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin với quần chúng nhân dân… Do đó cần x.ử lý nghiêm minh các bị ca’o trước pha’p luật mới đủ tính r.ă.n đ.e và phòng ngừa chung.

Trong vụ a’n này, bị ca’o Nguyễn Huy Ban giữ vai trò chính, hành vi g.â.y h.ậ.u quả đặc biệt lớn. Bị ca’o ph.ạ.m t ộ.i 2 lần trở lên, nhân thân tốt, thành khẩn khai ba’o, ăn n.ă.n h.ố.i c.ả.i, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong c.ô.ng tác…

Nên sau khi nghị a’n, HĐXX tuyên ph.ạ.t bị ca’o Ban 14 năm t. ù về t.ộ.i “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế g.â.y hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng”, b.ồi thường hơn 290 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Bạch Hồng gi.ữ vai trò sau bị ca’o Ban. Hành vi của bị ca’o g.â.y h.ậu quả đặc biệt lớn, bản thân bị ca’o được tặng thưởng nhiều huy chương… Do đó, HĐXX tuyên cựu thứ trưởng 6 năm t .ù theo đúng t ộ.i danh bị tr.u.y t.ố, bồi thường hơn 150 tỉ đồng

Các bị ca’o còn lại bị tuyên mức a’n từ 24 tháng t .ù nhưng cho hưởng a’n tr.e.o đến 14 năm t .ù theo đúng t.ộ.i danh bị tr.u.y t.ố.

Agribank phải bồi thường hơn 800 tỉ

Về dân sự, theo HĐXX, th.i.ệ.t h.ạ.i trong vụ a’n là gần 1.700 tỉ đồng. Căn cứ quy định pha’p luật, HĐXX tuyên b.u.ộc Agribank phải bồi thường số tiền hơn 800 tỉ đồng cho BHXH. Số tiền còn lại hơn 835 tỉ đồng, HĐXX tuyên b.u.ộc các bị ca’o ph.ạ.m t ộ.i cố ý trong vụ a’n phải liên đ.ớ.i bồi thường do các bị ca’o ph.ạ.m t ộ.i cố ý.

Nguồn: Tuoitre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *