Tin Trong Ngày

“Tất cả các cấp không phải chạy ra Hà Nội mang biếu quà lãnh đạo”

“Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương, tất cả các cấp không phải chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, để xe ùn ùn tới các nhà lãnh đạo”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương.

“tat ca cac cap khong phai chay ra ha noi mang bieu qua lanh dao” hinh anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh VGP).

Phát biểu kết luận tại hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 31/12 (diễn ra 1,5 ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý. “Tôi yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, các địa phương không để thiếu hàng, kể cả thịt lợn, không được đẩy giá lên. Chúng ta lo đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý phải đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết. “Những băng cướp ổ nhóm thì cương quyết dẹp bỏ. Tôi đề nghị, Bộ trưởng Công an có chỉ đạo quyết liệt để người dân an toàn hơn trong dịp Tết này”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý, các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, của Thủ tướng là không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên.

“Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương, tất cả các cấp không phải chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, để xe ùn ùn tới các nhà lãnh đạo”, Thủ tướng nêu rõ.

Sau khi phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung:

Một là không ngừng đổi mới tư duy, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Xóa bỏ những nghị định nào mà kìm hãm sự phát triển chứ không phải nói chung là hệ thống pháp luật, có gì khó khăn cần tháo gỡ thì bàn với Quốc hội thì đề xuất.

Thứ hai là khơi thông, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung phát triển mạnh mẽ các ngành lĩnh vực. Tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển.

Thứ ba là có cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể, tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Thứ tư là tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử nghiêm các vi phạm.

Thứ năm  là phát huy đẩy mạnh giá trị văn hoá con người Việt Nam, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của cộng đồng, doanh nghiệp, nhân dân, để đất nước vững mạnh  và hùng cường.

Thứ sáu là phát triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của người dân, củng  cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Những vấn đề nêu trên này là công việc thường xuyên và định hướng trong 2020 phải triển khai quyết liệt.

“Tôi yêu cầu các bộ, địa phương thiết kế cụ thể, triển khai đồng bộ trong phạm vi trách nhiệm của các bộ, làm rõ định hướng nội dung phát triển địa phương mình”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới nhạy cảm, cần chủ động ứng phó để ổn định vĩ mô. Phải tháo gỡ thể chế kịp thời hơn, giải quyết tốt nguồn nhân lực, lao động, năng lượng, phục vụ gần 100 triệu dân với chất lượng tốt…

Việc tổ chức lại bộ máy, tiết kiệm chi và cải thiện đời sống cán bộ công chức, viên chức bằng việc nâng lương cho cán bộ công chức vào năm 2021. “Nói chống tham nhũng quyết liệt, đồng bộ nhưng chúng ta chưa nói cải thiện đời sống cán bộ công chức viên chức thì ta chưa hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nói và cho rằng, nên các tỉnh, thành thu thì để lại 5% lo cải cách tiền lương, bộ máy… Cuối năm nay hoàn thiện thể chế để năm 2021 cải cách tiền lương cho cán bộ công chức.

Theo Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *