News

Rộ ᴛɪɴ Giang ᴋɪᴍ Cúc Thu Về 36 Tỷ Đồng, 2 Sổ Đỏ, Đặᴛ ᴄọᴄ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʟô Đất Sau 2 Tháng Từ Thiện

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ɴʜậɴ ‘số ᴛɪềɴ ᴋʜủɴɢ’ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴍᴜᴀ ᴄả đấᴛ sᴀᴜ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ, ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ đã ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ʟậᴘ ɴʜóᴍ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ 𝟶 đồɴɢ để ʜỗ ᴛʀợ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ɴɢườɪ ɴᴇᴏ đơɴ,… ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴʜóᴍ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄʜở ғ𝟶, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴏxʏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠà đăɴɢ ᴛảɪ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ xúᴄ độɴɢ ʟêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ, ᴛừ đó ᴄáᴄ ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ɢửɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ để ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ʜỗ ᴛʀọ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴅᴏ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

ᴅù ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴʜóᴍ ᴍìɴʜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴠà ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛự ɴɢᴜʏệɴ ɴʜưɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄáᴄ ʙàɪ đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴘᴀɢᴇ ᴄủᴀ ɴʜóᴍ, ᴄúᴄ ᴛʜườɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ‘ʜếᴛ ᴛɪềɴ ʀồɪ’, ‘ǫᴜỹ ʜếᴛ ʀồɪ’,… ᴠà ᴋêᴜ ɢọɪ sự ủɴɢ ʜộ ᴛừ ᴄáᴄ ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ.

ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ

ᴄʜɪềᴜ 𝟿/𝟷𝟶, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xôɴ xᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ đã ‘ʙỏ ᴛúɪ’ 𝟹𝟼 ᴛỷ, 𝟸 sổ đỏ, ᴄọᴄ ᴛɪềɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʟô đấᴛ sᴀᴜ ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢàʏ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ᴅướɪ ᴄáᴄ ʙàɪ đăɴɢ ɴàʏ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜụᴘ 𝟸 ᴄᴜốɴ sổ đỏ ᴄó ᴛêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴄúᴄ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ᴍộᴛ số ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴠặɴ ᴠẹᴏ ᴠɪệᴄ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄó ᴛʜể ʙị ʟàᴍ ɢɪả ᴛʜì ɴɢườɪ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ʀᴀ đượᴄ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠừᴀ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴛʜᴜ ᴠề số ᴛɪềɴ ‘ᴋʜủɴɢ’ sᴀᴜ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜú ý.
ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴛʜᴜ ᴠề số ᴛɪềɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỷ đồɴɢ sᴀᴜ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠà ɴʜậɴ ᴠề ɴʜɪềᴜ sự ᴄʜú ý ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ độɴɢ ᴛʜáɪ ɴàᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛɪɴ đồɴ ɴàʏ.

ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ồɴ àᴏ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʙị ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛố ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ʜọ để ăɴ ᴄʜặɴ, ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴍà ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴄòɴ ʙị ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴋʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ sᴀᴏ ᴋê.

ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿, ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛừ ᴛʜɪệɴ sᴀᴜ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ‘ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ɴʜữɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴋê, ᴄᴏɴ số ɴʜóᴍ đã ʟàᴍ đượᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ‘ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ 𝟶 đồɴɢ’ ʜơɴ 𝟹 ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴄùɴɢ ᴛᴇᴀᴍ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ sẽ ở ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸𝟶 ɴɢàʏ (ᴛừ 𝟻/𝟷𝟶 ᴛớɪ 𝟸𝟻/𝟷𝟶) ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ 𝟿 ɢɪờ sáɴɢ đếɴ 𝟻 ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ để ‘ᴄʜàᴏ đóɴ ᴠà ᴛʀả ʟờɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄáᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴠề ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ᴛʜứ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛừ ᴠấɴ đề ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴍà ɴʜóᴍ đã ʟàᴍ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ’.

ᴅù đưᴀ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʟà ᴠậʏ ɴʜưɴɢ ᴄáɪ ᴍà ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟà ᴍộᴛ ʙảɴɢ sᴀᴏ ᴋê ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʜì ᴄʜưᴀ đượᴄ ɴʜóᴍ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ đưᴀ ʀᴀ. sᴀᴜ đó, ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄủᴀ ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴄó đăɴɢ ᴛảɪ ᴍộᴛ ᴠàɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴄáᴄ ᴅự áɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜôɴ ᴋʜổ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜỹ, ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍà ɴʜóᴍ ʟàᴍ đượᴄ, ᴄòɴ ᴄụ ᴛʜể ᴄᴏɴ số ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢàʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ɴʜắᴄ đếɴ.

ɴʜóᴍ ‘ɢɪᴀɴɢ ᴋɪᴍ ᴄúᴄ ᴠà ᴄáᴄ ᴄộɴɢ sự’ ᴛʜốɴɢ ᴋê ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

Nguồn:http://gioitre.baodatviet.vn/Ro-tin-Giang-Kim-Cuc-thu-ve-36-ty-dong-2-so-do-dat-coc-hang-loat-lo-dat-sau-2-thang-tu-thien-2244442.html