Tin Trong Ngày

Quân lệnh đặc biệt của Tổng Bí thư chỉ thị quân đội

Trong diễn biến tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển, ra sức sử dụng mọi thủ đoạn gây hấn. Chỉ cần có sơ sảy điều gì, Việt Nam xử lý không khéo coi như thành chuyện. Vừa mới đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đi thông điệp mạnh mẽ liên quan bảo vệ đất nước năm 2020 – trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền là sứ mệnh sống còn của dân tộc Việt Nam. Và lãnh đạo đất nước Việt Nam, người dân yêu nước Việt Nam hàng ngày đang nỗ lực, đấu tranh hết mình để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó. Không bao giờ đất nước, con người Việt Nam để yên cho ngoại bang xâm phạm. Như lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta là những người chính nghĩa. Tất cả các cuộc chiến tranh của chúng ta, ta có đi xâm lược ai không? Hay toàn là người ta đến đây xâm lược ta? Ta phải đấu tranh tự vệ, bảo vệ. Đánh từ gậy tầm vông, từ hai bàn tay trắng. Đến bây giờ cơ ngơi chúng ta có thế nào? Sản xuất được cả tên lửa…”.

Từ lời phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi nhớ đến Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 vừa công bố chưa bao lâu. Thông điệp rõ ràng về chủ trương, đường lối của Việt Nam cũng đã được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu bật: “Chúng ta mong muốn hòa bình, chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Và chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Nếu đất nước có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì cũng là vì hòa bình”.

Câu hỏi đặt ra là, vậy thì Việt Nam có truyền thống đánh giặc, trường kỳ kháng chiến, đánh từ vũ khí thô sơ đến ngày nay, sản xuất được vũ khí hiện đại, thì có để đó mà trưng bày thôi không? Có để yên cho ngoại bang xâm phạm như lời rêu rao của một vài kẻ “đổi màu”, biến chất, bị thoái hóa tư tưởng chính trị không?

Trong những lúc Trung Quốc ngày càng hành động ngang ngược trên Biển Đông, chủ quyền quốc gia đứng trước nhiều thách thức như thế này đây, thì đòi hỏi lực lượng quân đội trong sạch, vững mạnh, phải khôn ngoan, phải có trình độ, phải rất giỏi. Anh hùng nhưng phải rất thông minh, không để bất kỳ ai lợi dụng hoặc để tồn tại cá nhân nào đã bị chuyển hóa, suy thoái tư tưởng trong lực lượng.

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc gặp các tướng lĩnh quân đội nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa mới đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: “Rất lo sự suy thóa về tư tưởng chính trị trong đội ngũ của chúng ta, đội ngũ nói chung, trong quân đội có không?”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nói thẳng: “Hơn ai hết quân đội phải tuyệt đối đi đầu, gương mẫu, trong sáng. Nếu để có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, trước là bộ đội khác, bây giờ về hưu lại nói khác. Vừa rồi xảy ra còn gì nữa. Không thể để thế được”.

Và những điều đó, một lần nữa được Tổng bí thư ghi rõ trong bài viết “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”: “Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội”.

Bao giờ cũng vậy, giặc ngoại xâm không đáng sợ bằng giặc nội xâm, nhất là tồn tại những kẻ biến chất, thoái hóa đạo đức trong lực lượng vũ trang. Bởi phá hoại từ bên trong, từ lực lượng nồng cốt bảo vệ đất nước sẽ trực tiếp làm suy giảm sức mạnh đất nước. Nếu như có cuộc chiến xảy ra, nội lực không đủ, thì lấy gì để bảo vệ Tổ quốc. Có câu, “không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu”. Cái ngu ở đây chính là cá nhân nào đó vì sự thiếu bản lĩnh, thiếu hiểu biết, không ý chí, làm ảnh hưởng đến sức mạnh của tập thể, của một đất nước.

Ai cũng hiểu, quân đội là lực lượng nồng cốt để bảo vệ đất nước. Quân đội chỉ thật sự mạnh khi 100% cán bộ chiến sĩ trong sạch, trung thành với dân, giỏi về chiến thuật, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh và tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.

“Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề, trong đó xác định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go và lâu dài, phức tạp. Năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của quân đội ngày càng cao và nặng nề hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, và nhấn mạnh, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Sự quyết liệt này của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước càng giúp cho lực lượng quân đội của Việt Nam vững mạnh hơn, chất lượng hơn, chủ động sẵn sàng cho sứ mệnh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.