Tin Trong Ngày

Phó Tư lệnh Cảnh s-át biển Việt Nam: Chúng tôi đang thực hiện lời thề giữ biển

Phương á,n đ,ấu t,ranh bảo vệ chủ quy,ền biển đảo ngày hôm nay đã luôn được chúng tôi chuẩn bị chu đáo từ những bài học kinh nghi,ệm đ,ánh đ,ổi bằng mồ hôi, trí tuệ và cả m,áu của đồng đội mình.

Nhìn vào những con số này, nhiều người có thể g,iật mình. Nhưng nếu một bác sĩ cấp cứu, cứ gặp diễn biến bệnh tì,nh x,ấu, nguy c,ấp, mà trở nên lo lắng, hấp tấp… thì làm sao có thể cứ,u và giành bệnh nhân từ tay th,ần ch,ết trở về?

Chúng tôi lại cà,ng không được phé,p làm việc với những cảm tính kiểu như sốt ruột hay b,ức x,úc. Trước hàng nghìn trường hợp xâ,m ph,ạm trái ph,ép vùng biển đất nước, chúng tôi phải kiên quyết, mư,u t,rí và rất bình tĩnh để đấ,u tr,anh, x,ử l,ý hiệu quả. Đặc biệt là với những đối tượng đang lăm le xâ,m ph,ạm chủ quy,ền biển đảo Tổ quốc.

Đó là những chia sẻ đầu tiên mà Thiếu tướng Bùi Trung Dũng – Phó Tư lệnh Cảnh s,át biển Việt Nam dành cho phóng viên Trí Thức Trẻ trong cuộc trò chuyện kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Những điểm nóng ở bất kỳ đâu trên vùng biển Việt Nam, đều luôn có những cái đầ,u lạ,nh, những trái tim nhiệt huyết, những chiế,n s,ĩ tinh nhuệ trực diện đấ,u tra,nh và bảo vệ. Qua câu chuyện mà ông chia sẻ, chúng tôi vững tin hơn về một ch,iến lư,ợc trí tuệ, kiên quy,ết và nhất quán bảo vệ chủ quyề,n biển đảo.


Việt Nam là một quốc gia biển, có đến gần 850.000 lao động trực tiếp trên biển và hàng triệu lao động dịch vụ trên bờ. Điều đó nói lên rằng, dù các lực lượng bảo vệ biển, lực lượng chấp pháp có n,ỗ lực đến đâu, thì vai trò của mỗi một người dân Việt Nam, của mỗi một ngư dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ qu,yền, an ni,nh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc vẫn là vô cùng quan trọng. Muốn giữ được biển của đất nước mình, chúng tôi vẫn nhắc nhở nhau rằng, chỉ có một cách đúng đắn nhất là sá,t cánh cùng ngư dân bám biển.

Nhắc lại vụ giàn khoan Hải Dương 981 x,âm ph,ạm vùng đ,ặc quy,ền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam năm 2014, vai trò của ngư dân là hế,t sức quan trọng trong suốt 75 ngày đấ,u tra,nh, bảo vệ chủ qu,yền.

Thời điểm đó, không một chủ tàu, không một một ngư dân nào của Việt Nam nao núng. Thậm chí, bà con còn kh,ao kh,át ra khơi, bám biển làm ăn, khai thác biển dài ngày để khẳng định chủ qu,yền, để cùng các lực lượng đ,ấu tr,anh ngay tại thực địa.
Nguồn Soha