Tin Trong Ngày

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế ông Nguyễn Đức Kiên

Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên chính thức nhận nhiệm vụ mới Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV đối với ông.

TS Nguyễn Đức Kiên
Ngoài ông Kiên, tại quyết định 844/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Từ Thiện.

Tại quyết định 845/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đối với bà Trần Tuệ Hiền.

Tại quyết định 846//NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Chu Lê Chinh.

Nói về nhiệm vụ mới tại Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Kiên cho biết sẽ có nhiều việc phải làm tại tổ trong thời gian tới. “Nhiệm vụ của tổ là khâu nối đề xuất của các chuyên gia lại, gắn với kế hoạch hành động của Chính phủ để đưa ra phương án tối ưu giúp Chính phủ, Thủ tướng có quyết định tốt nhất trong điều hành”, ông Kiên nói.

Cùng thời điểm ban hành quyết định phê chuẩn miễn nhiễm ông Nguyễn Đức Kiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Từ Thiện.

Tại quyết định 845/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đối với bà Trần Tuệ Hiền.

Tại quyết định 846//NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Chu Lê Chinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *