Tin Trong Ngày

Phát hiện gần 500 người từ vùng dịch qua nước thứ 3 rồi nhập cảnh vào Việt Nam

491 người Trung Quốc đã đi qua nước thứ 3 như Campuchia, Singapore, Thái Lan, Malaysia trước khi nhập cả.nh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 4/3, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về trường hợp nhóm hành khách gồm 491 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Những người này đã rời Trung Quốc trên 14 ngày và đi qua nước thứ 3 như Campuchia, Singapore, Thái Lan, Malaysia.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng dù đã qua thời hạn cách ly nhưng chưa thể x.ác định những du khách trên có tiếp xú.c với người còn trong thời hạn cách ly trước khi nhập cảnh, quy trình cách ly của nước bạn có đảm bảo ch.ặt ch.ẽ hay không.

Du khách quốc tế làm thủ tục khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CDC.
Hiện tại, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch y tế TP.HCM lập tờ kh.ai y tế đối với những hành khách từ vùng dịch đã đi qua nước trung gian, gửi về các quận, huyện theo lịch trình để tiếp tục giám s.át. Tuy nhiên, Trung tâm Ki.ểm dịch Y tế nhận định rất khó để xá.c minh những hành khách này có được cách ly đúng quy định sau khi rời vùng dịch hay chưa.

Từ những lý do trên, Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất Bộ Y tế xem x.ét có cần liên lạc với nước trung gian để x.á.c minh việc giám s.á.t đảm bảo an toàn. Sở cho rằng nếu không được giám sát, cách ly chặt chẽ, nhóm người này sẽ tiềm ẩn nguy cơ khiến dịch bệ.nh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam.

theo canhco