News

Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung trong lần kiểm tra gần đây nhất

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, hiện ông Nguyễn Đức Chung vẫn sử dụng thuốc bình thường theo quy định còn các điều kiện chăm sóc đặc biệt khác không có. Tối 2/12, bên lề cuộc họp báo Chính phủ, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người …

Continue Reading