News

Trẻ con học đâu phải để cho người lớn khoe khoang

Một đứa trẻ được phát triển toàn diện không nhất thiết phải cố gắng học chạy theo điểm để lấy giấy khen. Mỗi đứa trẻ có một khả năng và bấ‌t cứ một cố gắng nào của trẻ ở các khả năng khác nhau đều đáng được trân trọng như nhau. Bức ảnh đang gây …

Continue Reading