Tin Trong Ngày

Nóng mắt thái độ của thanh niên nước ngoài khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và cái kết

Nóng mắt thái độ của thanh niên nước ngoài khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và cái kết…

Clip phẫn nộ với thanh niên người nước ngoài khi được người dân nhắc nhở đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, thanh niên người nước ngoài đã có thái độ khiến người xem vô cùng b.ức xú.c.

Sau khi nhắc nhở thanh niên không chịu hợp tác người dân đã bá.o llcn tiếp cận.

Sau một thời gian thanh niên người nước ngoài đã hợp tác phải chịu hì.nh p.h.ạt h.ành chính.

theo điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2003 của Chính phủ về việc không tuân thủ biện pháp bảo vệ cá nh.ân đ.ối với người tham gia ch.ố.ng dịch và người có ng.uy cơ mắ.c bệ.nh dị.ch theo hướng dẫn của cơ qu.an y tế. x.ử p.hạt h.ành chính 200.000 đồng.