Tin Trong Ngày

NÓI THẲNG: TPHCM không phải là con bò sữa để vắt kiệt như thế

Đi thăm tuyến metro Bến thành – Suối tiên, vui nhiều mà buồn cũng nhiều. Kh.ở.i đ.ộng năm 2007, dự kiến khai thác 2018, nay lùi đến 2021. Một trong các nguyên nhân ngưng trệ là tiền b.ạ.c, Thành phố n.ợ các bên thi c.ô.ng đ.ầ.m đìa. Buồn cho một Sài Gòn thu ngân sách 400.000 tỉ đồng/năm – gần 1/3 ngân sách cả nước.

Hiện nay, tỷ lệ ngân sách thành phố được gi.ữ lại chỉ 18% . TP Hồ Chí Minh mười mấy năm qua, càng thu nhiều, càng đông dân, tỷ lệ được giữ lại càng ít: từ 33% giảm xuống 29%, 26%, 23% rồi nay chỉ còn 18%. Thu được 100 đồng thì nộp về Trung ương 82 đồng, vỏn vẹn còn 18 đồng lo các việc của thành phố, lo cho 10 triệu con người.

Có thể nói, tỷ lệ điều tiê’t kh.ắ.c ngh.i.ệ.t này, suốt mấy chục năm qua là một trong những nguyên nhân chính khiến TP Hồ Chí Minh ch.ậ.m phát triển, nhiều mặt – vật chất và tinh thần t.ụ.t h.ậ.u, s.a s ú.t, nhê’ch nha’c, quá tải: K.ẹt xe, ngập nước, bệnh viện, trường học, cơ sở văn hóa, ô nh.i.ễ.m môi trường, c.ô.ng viên, cây xanh… làm cuộc sống ng.ộ.t ng.ạ.t, căng thẳng nói chi đến mơ ước về một thành phố văn minh, hiện đại tầm cỡ trong khu vực như bao Nghị quyết Đảng đã đ.ề ra.

Chúng ta hiểu và biết việc điều tiê’t ngân sách về Trung ương là chuyện bình thường và cần thiết để chia sẻ c.ô.ng việc chung cả nước, chia sẻ kh.ó kh.ă.n của các tỉnh còn ngh.è.o kh.ó khắp Bắc Trung Nam, nhưng tỷ lệ 18% để lại là quá thấp. Trung ương cũng nên xem xe’t, tạo điều k.i.ện, đừng quá v.ắ.t k.i.ệ.t, để người dân thành phố có thể có được cuộc sống t.ạ.m tươm tất, b.ớt đi những kh.ổ ải thường nhật, để có sức khỏe, có niềm vui để s.ố.ng, để làm việc, để tạo nhiều của c.ả.i hơn, góp nhiều hơn, góp bền lâu vào cái chung của quê hương đất nước.

Mọi chủ trương nên phù hợp với quy luật phát triển t.ự nhiên , quy luật phát triển kinh tế – xã hội, quy luật phát triển đại đô thị, quy luật quản trị c.ô.ng, quy luật phát triển sinh học – sinh th.á.i học, quy luật phát triển tâm – s.i.nh lý con người và cả đ.ạo lý.

Tôi – cử tri Đặng Văn Khoa, viết bài nơi đây để ph.ả.n đ.ối tỷ lệ quá kh.ắ.c ngh.i.ệ.t này vì tới đây, Trung ương, Quốc hội sẽ quyết tỷ lệ điều tiê’t mới từ 2020, gi.ữ nguyên 18%, tăng lên hay giảm nữa? Kính mong lãnh đạo, các đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố có nghiên c.ứ.u sâu và lên tiếng mạnh mẽ hơn, thuyết ph.ụ.c hơn. Mong mọi người cùng chia sẻ, lên tiếng và có những ph.ả.n biện khoa học, ph.ả.n biện xã hội về điều không hợp tình hợp lý này!

Tái b.út:

Hà Nội đã có 9 tuyến cao tốc, dài 700km, kết nối các tỉnh. Sài gòn và cả đồng bằng sông Cửu Long, cả miền Đông Nam bộ chỉ có 2 tuyến cao tốc , dài 100km.

Các tỉnh còn kh.ó k.h.ăn đang phải nhận hỗ trợ ngân sách nên quản lý việc chi tiêu c.ô.ng ch.ặ.t ch.ẽ, hiệu quả hơn.

Sài gòn hiện chỉ có khoảng 2km đường/km2 đất. Với tốc độ đầu tư này, thì 200 năm nữa thành phố mới đạt chuẩn về đường xá 10 – 13 km/km2.

Không một thành phố lớn nào trên toàn thế giới có tỷ lệ để lại thấp như vậy, thấp nhất cũng 30%.

Nhiều lãnh đạo thành phố: Bí thư, Chủ tịch…đã chính thức lên tiếng về tỷ lệ để lại quá thấp này nhưng chưa có kết quả. Tựa bài này là Khoa viết theo ý phát biểu của một vị lãnh đạo thành phố.

Theo tác gi.ả Đăng Văn Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *