Tin Trong Ngày

Ngành Nội vụ đã tinh giản hơn 5 vạn biên chế

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, Ngành Nội vụ đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người

Sáng 27/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. Dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và các địa phương.

nganh noi vu da tinh gian hon 5 van bien che hinh anh 1

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. (Ảnh: T.An)

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, hội nghị sẽ tập trung đánh giá lại chất lượng tham mưu trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá đề xuất, giải pháp và củng cố nâng cao hiệu quả giữa Bộ Nội vụ và câc bộ, ngành, địa phương làm rõ phân cấp, phân quyền của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, hội nghị cũng sẽ làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và phân tích những nguyên nhân khách quan để tháo gỡ…

Nêu những điểm nổi bật về công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu năm, Bội Nội vụ đã đề ra phương châm của năm là: “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”.

Về nội dung tổ chức bộ máy và biên chế, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức theo ngành, lĩnh vực.

nganh noi vu da tinh gian hon 5 van bien che hinh anh 2

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. (Ảnh: T.An)

Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 50.547 người so với năm 2015. (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

“Trong năm 2019, ngành Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm bớt những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế; phối hợp với các địa phương tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế”, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nói.

Ông cũng cho biết thêm, đến nay, có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, năm 2019, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số.

Đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ nhận được hồ Sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 6/713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560/11.160 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong năm 2020, toàn ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Trong đó, xác định trọng tâm chỉ đạo, điều hành: Đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức…; thực hiện thí điểm phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện,…; khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; có phương án, lộ trình bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách cho những người dôi dư sau khi tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính chấp huyện, xã; đẩy nhanh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ.

Theo Dân Việt