Tin Trong Ngày

Mức ph.ạt lỗi xe kh.ô.ng chính chủ tăng gấp đôi từ năm 2020

Mức x.ử ph.ạt đối với lỗi kh.ô.ng làm thủ tục đăng ký sang tên xe có thể b.ị ph.ạt tiền lên tới 8 triệu đồng kể từ năm 2020, tăng gấp 2 lần so với qu.y đ.ịnh trước đây.

ph.ạt lỗi xe kh.ô.ng chính chủ tăng lên gấp đôi so với trước. (Ảnh minh họa: Internet)

Nghị định số 100/2019 qu.y đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính trong lĩnh vực giao th.ô.ng đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ vừa chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 nêu rõ mức x.ử ph.ạt tăng lên gấp đôi khi chủ xe kh.ô.ng làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của m.ình) th.eo qu.y đ.ịnh khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển hoặc được thừa kế.

Cụ thể, th.eo qu.y đ.ịnh mới, cá.c c.á nh.ân có thể b.ị ph.ạt từ 2 – 4 triệu đồng khi kh.ô.ng làm thủ tục đăng ký sang tên cá.c loại ô tô. h.ành v.i này đối với với t.ổ ch.ức sẽ b.ị ph.ạt từ 4 – 8 triệu đồng. Mức x.ử ph.ạt th.eo qu.y đ.ịnh mới tăng gấp đôi so với qu.y đ.ịnh trước đây.

Tương tự, đối với chủ xe máy, việc kh.ô.ng làm thủ tục đăng ký sang tên xe có thể b.ị ph.ạt từ 400 – 600.000 đồng (trước đây mức ph.ạt là 100 – 200.000 đồng); Tr.ường hợp chủ xe là t.ổ ch.ức sẽ b.ị ph.ạt tiền từ 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng (trong khi trước đây b.ị ph.ạt tiền từ 200.000 – 400.000 đồng).

Nghị định mới cũng nhấn mạnh, cá.c phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký xe hoặc đăng ký sang tên xe th.eo qu.y đ.ịnh khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tải sản thì c.á nh.ân, t.ổ ch.ức đã mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế t.ài s.ản là đ.ối t.ượng để áp d.ụng x.ử ph.ạt như chủ phương tiện.

Th.ô.ng tin tham khảo thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện gồm cá.c h.ồ s.ơ thủ tục như sau: Bản kh.ai đăng ký sang tên, d.i ch.uyển xe có cam kết của ng.ười đang sử d.ụng xe, có x.á.c nh.ận về địa chỉ thường trú của ng.ười đang sử d.ụng xe của CA cấp xã nơi ng.ười đó thường trú; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe; Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của ng.ười đứng tên trong giấy chứng nh.ận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của ng.ười bá.n cuối cùng; Giấy chứng nh.ận đăng ký xe. Tr.ường hợp b.ị m.ất giấy chứng nh.ận đăng ký xe phải trình b.ày rõ lý do trong giấy kh.ai đăng ký sang tên, d.i ch.uyển xe.

Trong Tr.ường hợp ng.ười đang sử d.ụng xe kh.ô.ng có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì h.ồ s.ơ đăng ký sang tên gồm: Giấy kh.ai đăng ký sang tên, d.i ch.uyển xe có cam kết của ng.ười đang sử d.ụng xe, có x.á.c nh.ận về địa chỉ thường trú của ng.ười đang sử d.ụng xe của CA cấp xã nơi ng.ười đó thường trú; Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe; Giấy chứng nh.ận đăng ký xe.

Tr.ường hợp b.ị m.ất giấy chứng nh.ận đăng ký xe phải trình b.ày rõ lý do trong giấy kh.ai đăng ký sang tên, d.i ch.uyển xe.

Theo Infonet