Tin Trong Ngày

Lại thêm một Phó Giáo sư, Tiến sỹ trở cờ, nói xấu chế độ

Nhân, vụ t.h.ả.m s.á.t 5 người tại huyện Đan phượng Tp Hà Nội, ngày 1/9 PGS,Ts Ông Đỗ Ngọc Thống(ĐNT) – Tổng chủ biên Chương trình Giáo d-ục Phổ thông môn ngữ văn thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo đã, lợi dụng vụ việc này để bôi nhọ chế độ khi cho rằng“vụ ở Đan phượng nguyên nhân do chúng ta(VN) là nước cộng sản vô thần”. Tuy nhiên, khi Stus xuất hiện đã bị nhiều người phản đối, thế nên, ông “Ngáo Xư” lập dị này đã chạy tội bằng cách chữa lại thành “do CNXH vô thần”.

Điều, đáng nói là Đỗ Ngọc Thống là TS khoa học những ông lại đổ ri-ệt cái ác này là do “chế độ cộ-ng s-ản vô thần gây nên, bởi cái á-c lấn lướt cái thiện, triệt tiêu cái thiện bởi CNXH chủ trương “vô thần”, khuyến khích “vô thần”, từ đấy hình thành một tâm lý “vô úy”, không sợ gì hết. Trong xã hội “hữu thần”, mọi người đều tâm niệm: làm gì cũng có thần linh chứng giám, soi xét; làm gì cũng phải đắn đo “có trời biết, đất biết” nên luôn ám ảnh, nghĩ suy về một thế giới bên kia và luôn hành động hướng thiện, tích thiện…

Có thể nói từ sau cách mạng T8 đến nay, chúng ta đã chuyển từ chỗ không sợ kẻ thù (đúng) đến không sợ gì cả (sai trầm trọng). Vì, không sợ gì cả nên c.h.é.m n.g.ư.ờ.i như ngóe, làm điều ác cứ như không”.

Qủa thật, đọc đoạn Stuss này, người ta thiết tưởng đó là lời văn của một kẻ m.ê t.í.n d.ị đ.o.a.n hơn là một PGs, Ts đang “cống hi-ến”, nghiên cứu khoa học cho nền văn minh nhân loại @, cho nền Giáo dục VN thời 4.0. Rõ ràng, đây là giọng đi-ệu của một kẻ “buôn thần bán thánh”, và cơ hội chính trị, luôn biết cách tận dụng các vấn đề nhạy cảm, thậm chí không có thật để k.i.ế.m cớ, bôi nh-ọ chế độ và lên án chính quyền, nói đến chuyện “vô thần” và cả ‘hữu thần’ ông “ngáo sư” Ts Đỗ Ngọc Thống đổ cho chế độ VN vô thần nên mới xảy ra chuyện “c.h.é.m nhau như ngóe, làm điều á-c cứ như không”.

Vậy, hỏi ông Ts, đề nghị ông giải thích, các nước TB CN ‘hữu thần”, một nước Mỹ “hữu thần” văn minh (làm đại diện) tại sao? lại có những vụ c.h.e’.m g.i.ê’.t, xả su’ng b.ă’n g.i.ê’.t dã man những người dân vô tội vào loại cao nhất thế giới?

Mời các bạn vào đường linh này để biết hàng năm nước mỹ c.h.ế.t bao nhiêu người vì những vụ b.ă’n g.i.ê’.t dã man…

Không những thế, Đỗ Ngọc Thống còn lợi dụng vụ việc này, để chê bai chính quyền. Thậm chí, đến cả người đứng đầu Đảng và nhà nước VN là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước y cũng không tha, khi x-ấc ngược, mỉa mai gọi đồng chí Nguyễn Phú Trọng là “Người Khổng Lồ”. Rồi gán ghép,“Cũng do “vô thần” nên dẫn đến chính quyền “không trung thực,” rồi, Tình trạng nghĩ một đường nói một nẻo, nói thì hay, làm thì ngược lại… là phổ biến, ngay cả ở những người có chức vụ cao nhất.

Thế nên, (ĐNT) kết luận rằng “Vì sống trong cơ chế xã hội này, những người có chức có quyền không tư lợi, không t.h.a.m.n.h.ũ.n.g khó lắm. Có muốn giữ mình cũng khó; không làm thế không tồn tại ở vị trí ấy được.” cần khẳng định đây là lời lẽ v.u k.h.ố.n.g xằng bậy của ông ta không thể chấp nhận được.

Rõ ràng, ngày độc lập của đất nước Đỗ Ngọc Thống, kẻ mang danh trí thức có học hàm học vị, thậm chí có chức, có quyền lại đưa ra những luận điểm xằng bậy phản khoa học bất chấp một sự thật, trái với duy vật biện chứng để k.i.ế.m cớ bôi nhọ chế độ, chế riễu chính quyền, việc làm của ông ta là trái “đạo lý, lẫn đạo nghĩa” một kẻ vô ơn.

Vì thế, cần một câu hỏi được đặt ra, ông Đỗ Ngọc Thống đang hưởng bổng lộc của ai? lại đi bôi nhọ, nói xấu chính quyền cộng sản, một chính quyền đã tạo dựng cho ông nền móng để thành danh chưa dám nói đến thành tài? Hôm nay, người ta thấy giọng lưỡi cú diều của PGs,Ts Đỗ Ngọc Thống chẳng khác gì một con “Rận” hạng bét của làng rận chủ Việt, Ông ta, đang tự tách mình ra khỏi hàng ngũ của những người cộng sản trí thức chân chính, khi đứng chung hàng, cùng đội ngũ với những kẻ chống pha’ đất nước chẳng khác gì những kẻ p.h.ả.n đ.ộ.n.g

Không hiểu sao, với học hàm PGs, Ts (ĐNT)lại có hành vi đi ngược với tôn chỉ của Đảng…. Việc làm phản trắc này của ông ta đã và đang thể hiện, chứng tỏ cơ quan quản lý là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có vấn đề về công tác cán bộ, khi để một cán bộ thoái hóa biến chất đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông môn ngữ văn rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g của ngành giáo dục VN hiện nay.

Vì thế, đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trả lời trước công luận về pha’t biểu sai trái của PGS, Ts Đỗ Ngọc Thống và Bộ Giáo dục và Đào tạo có cần thiết sử dụng con người như thế này nữa hay không?:

Nguyễn Kim Khanh

Theo Vietnamthoiluan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *