News

Khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang

Báo – Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang.

Ảnh minh họa

Trong các ngày 18, 19 và 22-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp kỳ thứ hai. Ông Trần Cẩm Tú – ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định nội dung sau:

Xem xét các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, Pháp Luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Nguồn: tuoitre