Tin Trong Ngày

Hơn 200 ĐBQH phản đối đưa quy định ‘uống rượu không được lái xe’ vào luật

206 đại biểu QH tiếp tục không ta’n thành đưa quy định “đã uống r.ư.ợ.u b.i.a không được điều khiển phương tiện giao thông” vào luật.

QH lấy ý kiến các ĐBQH về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật Phòng chô’ng ta’c h.ại r.ư.ợu, b.i.a.

Nội dung được lấy ý kiến các đại biểu qua h.ệ thống điện t..ử gồm 3 điều trong dự thảo, gồm: câ’m điều khiển phương tiện giao thông khi uống r.ư.ợ.u b.i.a; hạn chế thời gian bán r.ư.ợ.u b.i.a để tiêu dùng tại chỗ và quy định về khung thời gian không được quảng cáo r.ư.ợ.u b.i.a trên báo nói, báo hình.

Chưa quá nửa đại biểu đồng ý câ’m ba’n r.ư.ợu, b.i.a sau 22h

Nội dung 1 là phương á.n hạn chế thời gian bán r.ư.ợ.u, bia để tiêu dùng tại chỗ. Dự thảo đưa ra 2 phương á.n để xin ý kiến ĐB.

Bổ sung quy định thời gian câ’m bán r.ư.ợu, b.i.a để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau.

Không quy định về việc hạn chế thời gian bán r.ư.ợ.u, b.i.a để tiêu dùng tại chỗ.

Kết quả biểu quyết, phương á.n 1 có 46,28% và phương án 2 là 44,21% ĐB có mặt đồng ý. Cả 2 phương á.n đưa ra đều không nhận được quá nửa số đại biểu đồng ý.

Nội dung 2 về quy định liên quan đến việc uống r.ư.ợ.u, b.i.a của người điều khiển phương tiện giao th.ông cũng với 2 phương á.n được đưa ra.

Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong ma’u hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong ma’u hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông”.

Kết quả, cả 2 phương á.n cũng đều không nhận được quá nửa số đại biểu đồng ý (với 44,21% và 49,59%). Có tới 206 đại biểu (42,56%) ấn nút không đồng ý.

Khung thời gian không được quảng cáo r.ư.ợ.u, bia trên báo nói, báo hình nêu tại điểm c khoản 3 điều 12 của dự thảo luật cũng được QH lấy ý kiến đại biểu.

Hai phương á.n để lựa chọn bao gồm: “Quy định khung thời gian không được quảng cáo r.ư.ợ.u, b.i.a trên báo nói, báo hình từ 18- 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em”; hoặc “Quy định khung thời gian không được quảng cáo r.ư.ợ.u, b.i.a trên báo nói, báo hình từ 19- 20h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em”.

Với tỷ lệ 72,52%, các ĐB đã biểu quyết lựa chọn phương án 1. Với kết quả này, phương á.n 1 sẽ được ghi vào trong dự thảo luật.

Bình luận về kết quả lấy ý kiến này, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nói: “Kết quả lấy ý kiến thể hiện QH rất dân chủ. Chúng ta khẳng định không có thế lực, nhóm nào tác động vào quyết định ngày hôm nay của QH”.

Theo Vietnamnet