Tin Trong Ngày

Hiền ơi, lương đại uý của đồng chí được bao nhiêu?

Hôm nay, nghe cộng đồng m.ạ.ng lại xoa’y vào một góc cạnh khác của đại uý Hiền (quận Đống Đa, HN). Đó là các loại phụ k.iện ngoắc trên th.ân th.ể của nữ đại uý.


L.iệt kê:

– Áo ph.ông Vnone giá 249 đô-la

– X.ách tay h.àng hiệu 15.000 đô-la

– Đồng hồ đeo tay 6.000 đô-la (do chính Hiền g.ào lên trong “đ.au đơ’n” tại ph.òng an ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, rằng “h.ỏng m.ẹ nó rồi”)

– Quần c.ộ.c xươ’c gấu, siêu ng.ắn (s e.x chưa đa’nh giá được giá trị)

– Dép x.ệt (chưa xa’c định được giá trị)


Có người nhìn vào các đồ h.iệu đ.ắt tiền của Hiền, bảo: Vào các ng.ành cảnh sa’t, an n.inh có nhiều lợi thế, th.ảo nào thiên h.ạ đ.ồn rằng một suâ’t vào trung cấp thôi cũng nửa tỉ, vào đại học cả tỉ cũng chưa chă’c mua nổi vì cầu v.ượt cung.

Có người thì ch.ua cha’t: Hic…! Đến cơ quan c.ô.ng an, an ninh nào cũng thấy tr.eo “Học tập theo gương Bác Hồ…”, “C.ông an nhân dân phải ki’nh tr.ọng, lễ phép, ph.ụ.c tùng… nhân dân” mà m.ẹ này với “đồng chí đồng chấy” mà mẹ còn v.u v.ạ, v.u khô’ng, la l.àng… thế, thì dân đ.en với mụ chỉ là con kiến… Giữa bàn dân th.iên h.ạ, mười mắt đều trông mà mẹ vẫn ng.ổ nga’o đ.ại na’o ph.i trường, c.ào mặt ăn v.ạ, không biết xâ’u h.ổ. Đấy là mẹ t.ự b.ôi tro tra’t ci’t vào m.ẹ đó nhé! Lương m.ẹ bao nhiêu mà tra’t vào người toàn đồ đ.ắt tiền thế?

Có người thì bình luận: Ôi dào! Ăn ngon mặc đẹp, sài đồ mắc tiền mà làm gì, khi những lời ph.un ra đều vô văn hoá; khi những h.ành vi pha’t ra đều th.ể h.iện là một k.ẻ đầu tr.ộ.m đuôi cươ’p, cặ.n b.ã, b.ẩn b.ựa… đ.áy cùng của xã hội; đàn bà mà h.ung h.ãn, bất nhẫn tới mức bất châ’p cả sự s.ợ h.ãi của con trẻ d.ắt trên tay, lại còn xui con kho’c to lên để ăn v.ạ… Điều đó, nó không chỉ gây tổ.n th.ư.ơng, sang châ’n tâ.m l.í tr.ầ.m tr.ọng cho trẻ mà còn dạy cho trẻ thơ những điều vô cùng t.ệ h.ại.

Lớn lên, nó lại là một b.ản sao của người đàn bà hô’ng ha’ch, bất châ’p đức hạnh, l.uật l.ệ… Đúng là… “cái lò g.ạch cũ” của thời Nam Cao vẫn còn thua…! Loại này chỉ là phường giá áo túi cơm, cô.n đ.ồ chứ c.ô.ng an gì.

Có người thì nh.ìn mặt mà bă’t h.ình dong: loại mắt tr.ắng d.ã… mặt x.ưng như… L. trâu đến tháng đ.ẻ… Mặt nạc đ.óm dày, mo nang tr.ôi sâ’p biết ngày nào kh.ôn, buôn danh ba vạn, bán tiếng ba đồng nh.ụ.c hết biết!… Nữ đại uý chỉ phải n.ộp phạt cho cuộc đ.ại na’o của mình có 200k và bị đ.ình ch.ỉ làm việc 30 ngày, càng như một trò g.ãi ng.ứ.a cho xã h.ội thêm cười kh.ẩy, kh.inh b.ỉ.


Còn tôi, chỉ hỏi em một câu: Hiền ơi… lương em được bao nhiêu một tháng mà em sài toàn đồ ngoại, sao bảo các em gh.ét tư bản lắm mà?

FB Lã Minh Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *