Tin Trong Ngày

Hải Phòng quyết định miễn học phí hoàn toàn cho học sinh từ mầm non tới THPT

Từ năm 2020, thành phố Hải Phòng sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non tới Trung học phổ thông (THPT).

Chiều nay (5/12), Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa 15 bế mạc, thông qua nhiều nghị quyê’t q.u.a.n t.r.ọ.n.g, như: miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà…; Đồng thời, đặt ra mục tiêu pha’t triển kinh tế – xã hội năm 2020 cao hơn nhiều so với những năm trước.

Các nghị quyê’t đều được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua với số phiếu cao.

Theo Nghị quyê’t về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa được HĐND thành phố thông qua, học sinh các bậc học này sẽ được miễn toàn bộ học phí.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và trung học cơ sở bă’t đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bă’t đầu từ năm học 2021 – 2022.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Hải Phòng sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tín dụng trong thời hạn 15 năm cho các hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở, với mức vay đối với xây mới là 35 triệu đồng và sửa chữa nhà ở là 20 triệu đồng; hỗ trợ gạch và xi măng cho các hộ nghèo xây, sửa nhà.

HĐND Hải Phòng đã quyê’t định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 380.000 đồng (năm 2020) và bằng 1,4 lần chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định của Chính phủ trong giai đoạn 2021 – 2025; Đồng thời, mở rộng đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 – 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp của Nhà nước có hộ khẩu thường trú tại vùng núi, vùng hải đảo của thành phố Hải Phòng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp theo quy định.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khẳng định, đây là những cơ chế, chính sách mới, riêng có của thành phố Hải Phòng, nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân thành phố.

“Đây là những cơ chế mới, mang tính đặc thù của địa phương.

Do vậy, quá trình thực hiện yêu cầu UBND thành phố cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể, bố trí nguồn lực hợp lý, phân công phân nhiệm rõ ràng, huy động sự tham gia ủng hộ và gia’m sa’t của nhân dân để các nghị quyê’t pha’t huy tác dụng ngay từ khi bă’t đầu triển khai thực hiện”, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nhiều nghị quyê’t q.u.a.n t.r.ọ.n.g đối với sự pha’t triển của thành phố, như: Nghị quyê’t về nhiệm vụ, giải pha’p pha’t triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; Quyết định về thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn Hải Phòng…/.

Theo Baomoi