Tin Trong Ngày

Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư…”

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong quá trình sắp xếp, giảm hơn 1.000 cán bộ, viên chức “về thực chất có thể có một hai trường hợp tâm tư không thể tránh được, ví dụ như trưởng phải xuống phó, phó phải xuống chuyên viên”.

Liên quan đến việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị của Hà Nội, trao đổi với PV, ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng Phòng cải cách hành chính (Sở Nội vụ Hà Nội) cho rằng đây là đợt kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay của thành phố Hà Nội.

“Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh và cho biết đến nay TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và tương đương, sau sắp xếp đã giảm từ 208 phòng xuống còn 159 phòng, giảm 29 trưởng phòng, 120 phó phòng.

ha noi giam hon 1.000 can bo: “co mot, hai truong hop tam tu...” hinh anh 1

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng Phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội (Ảnh: T.A).

“TP Hà Nội đã kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 ban chỉ đạo, giảm 74 ban chỉ đạo. Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND TP đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm từ 401 xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị. Ngoài ra, TP cũng chuyển 125 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, qua đó giảm 13.665 biên chế”, ông Tuấn Anh cho hay.

Trước câu hỏi, sau sắp xếp, TP Hà Nội giảm hàng trăm phòng, ban chỉ đạo như trên, vậy số cán bộ, biên chế có giảm? ông Nguyễn Chí Đoàn – Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định: “Sau sắp xếp Hà Nội giảm thực chứ không giảm hình thức”.

“TP Hà Nội đã có kinh nghiệm từ quá trình hợp nhất địa giới hành chính TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây trước đây. Khi sáp nhập, bộ máy hành chính sự nghiệp của hai tỉnh, thành phố lớn đã thực hiện hiệu quả, đã sắp xếp bộ máy, các vị trí cấp trưởng, cấp phó, chuyên viên vào đúng vị trí việc làm… mà vừa qua tổng kết 10 năm cho thấy đã thành công”, ông Đoàn nhấn mạnh.

Về câu hỏi “cán bộ, viên chức có tâm tư hay không?”, ông Đoàn thừa nhận: “Về thực chất có thể có một đôi trường hợp tâm tư không thể tránh được. Ví dụ như trưởng phải xuống phó, phó phải xuống chuyên viên thì cũng có những tâm tư nhất định”.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn cuối cùng về tư tưởng cán bộ, viên chức cũng hoàn toàn thông suốt. “Trong suốt quá trình thực hiện không có đơn thư, không có vấn đề phản ánh, khiếu nại trong việc sắp xếp bộ máy”, ông nói.

ha noi giam hon 1.000 can bo: “co mot, hai truong hop tam tu...” hinh anh 2

Ông Nguyễn Chí Đoàn – Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: T.A)

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho biết, về số lượng cán bộ giảm sau sắp xếp, ban đầu sắp xếp chỉ là phép cộng các đơn vị lại với nhau. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập các đơn vị, các sở đã hướng dẫn, rà soát theo vị trí việc làm, từ đó từng bước tinh giảm, giảm biên chế.

Bốn năm qua, từ năm 2016 đến nay, sau khi sáp nhập các đơn vị, rà soát theo vị trí việc làm, đã giảm được hơn 1.000 cán bộ, tức là giảm hơn 1.000 biên chế.

“Hà Nội đã chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ. Nhằm nâng cao ý thức, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội đã triển khai đánh giá cán bộ hằng tháng, gắn với thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả cho thấy, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được đảm bảo”, ông Đoàn thông tin thêm.

Theo Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *