Tin Trong Ngày

GS Carl Thayer: Việt Nam b.ắ.t gi.ữ Hải Dương Địa Chất 8 thông qua Interpol?

Giáo sư Carl Thayer, trường đại học New South Wales, Úc trong bài viết mang t.ự.a đ.ề “Việt Nam, Biển Đông và cộng đồng quốc tế trong đó có Úc”, đăng tải hồi cuối tháng 8/2019, đ.ề nghị Việt Nam nên th.a.m khảo các chuyên gia pha’p lý quốc tế, về tiến tr.ì.nh bă’t gi.ữ chiếc Hải Dương Địa Ch.ất 8 (Haiyang Dizhi 8), thông qua cơ quan c.ả.nh sa’t quốc tế Interpol.

Với những chứng lý không th.ể chối cãi về chủ quyền, ông Thayer cho rằng, c.ả.nh sa’t biển Việt Nam cần tiếp tục duy trì sự hiện diện ở bãi Tư Chính để bảo vệ chủ quyền. Song song đó, Việt Nam tiếp tục ph.ả.n đ.ối về mặt ngoại gi.a.o ở mọi cấp độ.

Việt Nam cũng tiếp tục k.êu gọi các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế để tìm kiê’m sự hỗ trợ trước các h.ành đ.ộ.ng ng.ang ng.ư.ợc, sai trái của Trung Quốc. Cần nói rõ với các nước ASEAN là không th.ể châ’p nhận một bộ quy tắc ứ.ng x.ử không b.ảo vệ quyền lợi chính đ.áng của Việt Nam theo UNCLOS.

Giáo sư Thayer đ.ề nghị Việt Nam tiếp tục tích cực, rõ ràng và k.ịp thời trong th.ô.ng tin về các h.ành vi ph.i pha’p của Trung Quốc tại vùng đ.ặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam. Chẳng hạn đưa thiết bị b.ay không người lái đến bãi Tư Chính để cung câ’p cho ba’o chí các b.ằng ch.ứng sô’ng động.

Bên cạnh đó, đại sứ quán Việt Nam tại Washington nên th.ông tin k.ịp thời về hành đ.ộng b.ức hiê’p của Trung Quốc cho Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Mỹ, vận động th.ông qua dự luật tr.ừ.ng ph.ạt về Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Cuối cùng, Việt Nam cần duy trì khả năng k.i.ệ.n Trung Quốc theo Ph.ụ lục VII của UNCLOS như Philippines đã làm năm 2013.

Được biết cơ quan c.ả.nh sa’t quốc tế có trụ sở tại Lyon, Pha’p, được pha’t h.ành các th.ông ba’o liên quan đến các nghi can bị tr.u.y n.ã vì những t.ộ.i ngh.i.ê.m tr.ọ.ng, người mâ’t ti’ch, các mô’i đ.e d.ọ.a ti.ềm t.à.ng.

Theo RFI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *