Tin Trong Ngày

Đôi điều về chị Hiền mà ít ai biết sau vụ Đại úy CA ch.ửi bới, x.úc ph.ạm nhân viên Vietnam Airlines

Cục hàng kh.ô.ng Việt Nam vừa có qu.yết đ.ịnh c.ấm b.ay có thời hạn với hành khá.ch Lê Thị Hiền ( sinh năm 1983 trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), hành khá.ch đi chuyến b.ay VN248 từ thành phố Hồ Chí Minh tới thủ đô Hà Nội ngày 11/8/2019 do cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm tr.ật t.ự c.ô.ng cộng, k.ỷ l.uật, g.ây rối tại cảng hàng kh.ô.ng sân b.ay.

Do đó c.ấm v.ận ch.uyển đối với b.à Lê Thị Hiền b.ắt đ.ầu từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2019 ( 12 thá.ng) và k.iểm tr.a trực quan b.ắt b.uộc 12 thá.ng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021. Kh.ô.ng chỉ cá.c hãng hàng kh.ô.ng trong nước mà cá.c hãng hàng kh.ô.ng nước ngoài xuất phát từ Việt Nam kh.ô.ng được v.ận ch.uyển b.à Lê Thị Hiền trong thời hạn đã nêu.

Và mới đây nhất đã có một bạn sau khi thấy mọi ng.ười ch.ửi Đại úy Lê Thị Hiền nhiều quá, m.ình cũng xin có chút chia sẻ về c.ô Hiền.

Mình là c.on m.ẹ Hiền, m.ình dám nói m.ẹ m.ình là ng.ười rất hiền, sống ch.an hòa, yêu thương, vui tính và rất hòa đồng, tính hay thương ng.ười, hay giúp đỡ ng.ười khá.c. M.ẹ Hiền còn là ng.ười hay đi đ.ầu trong cá.c c.ô.ng việc từ thiện, hễ nghe nói ở đâu có ng.ười gặp n.ạn, m.ẹ đều huy đ.ộng, rủ rê mọi ng.ười cùng chung tay giúp đỡ những ng.ười hoạn nạn.


Có lần, đi ngoài đường gặp ng.ười b.ị t.ai n.ạn, đích thân m.ẹ Hiền đưa ng.ười b.ị nạn vào b.ệnh v.iện, đóng tạm ứng viện phí tận tình chu đ.áo. Cho đến khi ng.ười nhà b.ệnh nh.ân đến, khi biết gia đình gặp kh.ó kh.ăn, me còn dặn dò, quan tâm và dúi v.ào t.ay họ ít tiền r.ồi mới ra về.

Đó là m.ẹ Hiền của m.ình ở ảnh 1, còn chị Hiền trong ảnh 2 m.ình s.ợ lắm, quả này chị mà kh.ô.ng ra kh.ỏi ngành thì đéo yên với dân đâu chị ạ.

Nguồn https://tapchimoi.info/doi-dieu-ve-chi-hien-ma-it-ai-biet-sau-v-u-dai-uy-ca-chui-boi-x-uc-ph-am-nhan-vien-vietnam-airlines.html?fbclid=IwAR1wgtuMQwbfWOHywARzerIM6GbK-q_BisPvp4AO7pOwNiscXHPfahj-F2o