Tin Trong Ngày

Đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.490.000 lên 1.600.000 mỗi tháng từ ngày 1/7.

Theo Bộ Nội vụ, với mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 110.000 đồng, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ 3.486.600 đồng lên 3.744.000 đồng một tháng (tăng 257.400 đồng).

Nguồn chi cho tăng lương sẽ được Chính phủ lấy từ việc tăng thu 40% ngân sách trung ương và 70% tăng thu từ ngân sách địa phương so với dự toán.

Lương cơ sở năm 2020 sẽ tăng 110.000 đồng mỗi tháng so với năm 2019. Ảnh: Xuân Hoa

Lý giải đề xuất tăng lương, Bộ Nội vụ cho rằng mức lương cơ sở hiện nay mới đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3,515 triệu đồng mỗi tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3,710 triệu đồng mỗi tháng). Điều này dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Nghị định ra đời nhằm cải thiện thực trạng đó và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội năm 2019 quy định “điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở”.

2020 là năm cuối cùng tồn tại lương cơ sở vì theo Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, từ năm 2021 trở đi lương cơ sở và hệ số lương sẽ được bãi bỏ, thay thế bằng 5 bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức.

Nếu lương cơ sở năm 2020 tăng 110.000 đồng mỗi tháng thì sẽ là mức tăng cao nhất 8 năm qua. Các năm trước chỉ tăng 90.000-100.000 đồng, như từ ngày 1/7/2019 lương cơ sở là 1,49 triệu đồng mỗi tháng (tăng thêm 100.000 đồng); từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng mỗi tháng (tăng 90.000 đồng)…

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội… được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở cấp tỉnh, huyện, xã, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở cũng được dùng làm căn cứ để điều chỉnh lương hưu.

Mức lương này không áp dụng với người lao động trong doanh nghiệp. Lương của nhóm đối tượng này tính toán trên cơ sở lương tối thiểu vùng.

theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *