Tin Trong Ngày

Đang khám xét biệt phủ chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ

Sau khi bị kh.ở.i t.ố, b.ă’t tạm gi.a.m để điều tra những sai ph.ạ.m liên quan vụ á.n Nhật Cường, chiều 28-12, cơ quan Cảnh sa’t điều tra Bộ Công an đã kha’m xe’t nhà riêng của chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ tại Mỗ Lao, Hà Đông.

Lực lượng chức năng khám xe’t nhà ông Tứ – Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo ghi nhận, khi Cơ quan điều tra kha’m xe’t, không có ông Tứ ở nhà. Ông Tứ cũng không được đưa đi cùng tổ c.ô.ng tác của Bộ Công an.

X.á.c nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo cơ quan Cảnh sa’t điều tra Bộ Công an cho biết các quyết định kh.ở.i t.ố, b.ă’t tạm gi.a.m ông Nguyễn Văn Tứ đã được Viện kiểm sa’t nhân dân Tối cao ph.ê chuẩn.

Việc kha’m xe’t được thực hiện sau khi Cơ quan điều tra tô’ng đ.ạt quyết định kh.ở.i t.ố, lệnh b.ă’t tạm gi.a.m ông Tứ. Cơ quan điều tra sẽ th.u gi.ữ những tài liệu liên quan vụ á.n ph.ụ.c vụ điều tra.

Kha’m xe’t nhà ông Tứ – Ảnh: THÂN HOÀNG

Xe của lực lượng chức năng – Ảnh: THÂN HOÀNG

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường – Ảnh: CA cung cấp

Chiều 28-12, Bộ Công an phát thông tin chính thức, Cơ quan Cảnh sa’t điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ á.n b.u.ôn l.ậ.u, vi ph.ạ.m quy định về kế toán g.â.y hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng, rửa tiền, vi ph.ạ.m quy định về đâ’u thầu g.â.y hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng, x.ả.y ra tại Công ty TNHH Thương mại và d.ị.ch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở Kế hoạch – đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan theo quyết định kh.ở.i t.ố vụ á.n số 27/C03-P14 ngày 14-5-2019, Quyết định b.ổ sung quyết định kh.ở.i t.ố vụ á.n hình sự số 12/C03-P14 ngày 9-7-2019 và số 23/C03-P14 ngày 28-11-2019.

Vụ á.n thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chô’ng th.a.m nh.ũ.ng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sa’t điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định kh.ở.i t.ố bị ca.n, lệnh kha’m xe’t và lệnh b.ă’t tạm gi.a.m 2 bị ca.n về t ộ.i “Vi ph.ạ.m quy định về đ.â’u thầu g.ây hậu quả ngh.i.ê.m tr.ọ.ng” theo Điều 222 Bộ luật hình s.ự năm 2015, sửa đổi, b.ổ sung năm 2017.

Hai bị ca.n gồm Nguyễn Văn Tứ, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phạm Thị Thu Hường, chánh Văn phòng Sở Kế hoạch – đầu tư thành phố Hà Nội.

Sau khi Viện Kiểm sa’t nhân dân tối cao ph.ê chuẩn các quyết định và l.ệ.nh trên, Cơ quan Cảnh sa’t điều tra Bộ Công an đã thi h.à.nh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *