Tin Trong Ngày

Đại tá công an bị truy tô’ vì nhận tiền ‘chạy án’, bị chính người đưa tiền tố ngược vì ‘lật kèo’

Hôm 26 Tháng Mười Hai, 2019, Viện Kiểm sa’t nhân dân Tối cao đã ra quyết định tr.u.y t.ố Đại tá Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công An thành phố Thanh Hóa về t ộ.i “Nhận hô’i l.ộ”.

Đại tá Nguyễn Chí Phương, cựu trưởng Công An thành phố Thanh Hóa

Theo ca’o tr.ạ.ng, hôm 18 Tháng Bảy, 2018, Đỗ Đức Hiếu – ca’n bộ Đội Cảnh sa’t Trật t.ự lấy tr.ộ.m 1 chiếc xe để tại nhà để xe của c.ô.ng an thành phố Thanh Hóa. Một ngày sau đó ông Nguyễn Chí Phương và Đội Điều Tra Tổng hợp làm việc với Đỗ Đức Hiếu và người này nhận t ộ.i.

Để thoát t ộ.i, Đỗ Đức Hiếu đã ba lần đưa tiền cho Đại Tá Nguyễn Chí Phương, tổng cộng 260 triệu đồng. Khi nhận tiền ông Phương hứa sẽ giúp Hiếu không bị k.ỷ l.u.ật hoặc x..ử lý h.ì.nh s.ự.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đại tá Nguyễn Chí Phương lại ký quyết định x..ử lý k.ỷ l.u.ật tước danh hiệu c.ô.ng an; kh.ở.i t.ố và đề nghị tr.u.y t.ố đối với Đào Đức Hiếu.

Bất m.ã.n vì đã m.â’t nhiều tiền mà lại bị tr.u.y t.ố và sắp đưa ra xe’t x..ử, Đỗ Đức Hiếu đã đến nhà riêng của Đại tá Phương để đòi lại tiền nhưng chỉ được trả 150 triệu đồng. Đỗ Đức Hiếu không đồng ý, không chịu nhận tiền và b.ỏ về.

Hôm 22 Tháng Một, 2019, Đào Đức Hiếu bị đưa ra xe’t x..ử và tuyên ph.ạ.t 9 tháng c.ả.i tạo không gi.a.m gi.ữ. Sau phiên x..ử, Hiếu đã sao chép toàn bộ các dữ liệu âm thanh được ghi â.m và làm đ.ơ.n t.ố ca’o ông Phương khiến vụ việc v.ỡ lỡ.

Cuối Tháng Một, 2019, Viện Kiểm sa’t nhân dân Tối cao ra quyết định kh.ở.i t.ố vụ a’n, kh.ở.i t.ố bị can đối với Nguyễn Chí Phương về t.ộ.i nhận hô’i l.ộ. Lệnh bă’t được thi h.à.nh ngay sau đó, tuy nhiên ông Phương lại bất ngờ bị đ.ộ.t q.u.ỵ và phải nhập viện cho đến nay.

Ngoài việc tr.u.y t.ố Đại tá Nguyễn Chí Phương, năm ca’n bộ, chiê’n sĩ khác trực thuộc đơn vị Công an thành phố Thanh Hóa cũng đang bị đ.i.ều tr.a vì có biểu hiện bao che tội ph.ạ.m.

Theo FB Ngô Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *