Tin Trong Ngày

TIN VUI VỪA NHẬN: Việt Nam chính thức điều trị khỏi cho 85 bệnh nhân Covid-19, 4 bệnh nhân nặng tiến triển tốt

Thêm 10 bện‌h nhân vừa được tuyên bố điều trị khỏi bện‌h sáng nay, toàn quốc có 85 bện‌h nhân đã được chữa khỏi Covid-19. Tin vừa nhậ‌n từ tiể‌u Ban điều trị – Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịc‌h Covid-19, sáng nay nước ta đã ghi nhậ‌n thêm 10 bện‌h nhậ‌n khỏi …

Continue Reading