News

30 phút bão: 253 cột điện bị hạ đo ván

Nếu một trong số hàng trăm chiếc cột điện kia đổ vào nhà dân thì hậu quả sẽ ra sao? Và ngay sau đây, ai sẽ là người cuối cùng chịu chi phí cho những cây cột đổ theo kiểu bị tiện ngang ấy? Một cột điện bị đổ theo kiểu “tiện ngang“ trong bão …

Continue Reading