News

Khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang

Báo – Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang. Ảnh minh họa Trong các ngày 18, 19 và 22-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp kỳ thứ hai. Ông …

Continue Reading