News

H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲

ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ K. H. N.T. sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴄᴏ́ đᴀ̆ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʜᴀ́ɪ Tʜɪ̣ Bᴏ̂ɪ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Kʜᴇ̂, TP Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ. Cʜɪ̉ sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 2 ɢɪᴏ̛̀, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ …

Continue Reading
News

Lãnh đạo công an phường ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ trong tư thế ᴛʀ.ᴇᴏ ᴄ.ổ tại nhà riêng

Trung tá N.T.D., Phó trưởng Công an phường Lãm Hà (quận Kiến An, TP Hải Phòng), được người thân ᴘʜát hiện ᴄ.ʜ.ế.ᴛ trong tư thế ᴛʀ.ᴇᴏ ᴄ.ổ tại nhà riêng. Sáռg 17-12, lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) xáᴄ nhận 1 cáռ bộ công an trú trên địa bàn …

Continue Reading