News

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ “ᴛʜôɴɢ” ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠề ɴʜà ᴄố ᴛʜủ, ᴄùɴɢ ᴄʜᴀ ᴠáᴄ ʀựᴀ ᴄʜᴇ́ᴍ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ᴛᴀʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ

ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙ. ᴄòɴ ʜᴜɴɢ ʜãɴ ᴠáᴄ ʀựᴀ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴍộᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ʟìᴀ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟽, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ (ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ (ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ) đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟿), ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜú ʟâᴍ, ʜòᴀ ʜɪệᴘ, xᴜʏêɴ ᴍộᴄ ᴄó ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄố ɢâʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛíᴄʜ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟾ʜ𝟹𝟶’ sᴀ́ռɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟿), ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜú ʟâᴍ, ʜòᴀ ʜɪệᴘ, xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍô ᴛô ᴡᴀᴠᴇ ᴍàᴜ đᴇɴ ʙᴋs: 𝟽𝟸ɢ𝟷-𝟷𝟹𝟼𝟽𝟽 ᴄʜạʏ ʜướɴɢ xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ, xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ʙà ʀịᴀ ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ᴠề xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ, ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ ᴋʜôɴɢ độɪ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ, ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ số 𝟸 ᴛạɪ ᴛʜôɴ sᴜốɪ ᴛứ ᴅᴏ ᴜʙɴᴅ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ ʟậᴘ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄʜốᴛ ᴛạɪ đâʏ ʀᴀ ʜɪệᴜ ʟệɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙ. ᴅừɴɢ xᴇ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜưɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ, đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ʙỏ ᴄʜạʏ ᴠề ʜướɴɢ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ.

ᴍộᴛ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ǫʟ 𝟻𝟻 ᴛʜᴜộᴄ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ, ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ

ᴋʜɪ ᴄʜạʏ đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶𝟶ᴍ, ʙ. ɢặᴘ 𝟹 đồɴɢ ᴄʜí ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ số 𝟸 đᴀɴɢ đɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ. ᴛʜấʏ ʙ. ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴɢʜɪ ᴠấɴ, 𝟹 đồɴɢ ᴄʜí ᴛạɪ ᴄʜốᴛ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙ., ᴅừɴɢ xᴇ. ʙ. sᴀᴜ đó ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ, ᴅừɴɢ ᴠà xᴜốɴɢ xᴇ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ đó đốɪ ᴛượɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴍở ʏêɴ ʟấʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄốᴘ xᴇ ʀᴀ 𝟷 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴠà ᴄʜạʏ đếɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ 𝟷 ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 đồɴɢ ᴄʜí. ɴʜưɴɢ ʀấᴛ ᴍᴀʏ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ɴé đượᴄ ᴠà ʙỏ ᴄʜạʏ.

ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ sơ ʜở, ʙ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴄʜạʏ ɴɢượᴄ ʟạɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ số 𝟸, ʟúᴄ ɴàʏ ᴀɴʜ ɴ.ᴠ.ᴛ. – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠɪêɴ ᴛʜôɴ sᴜốɪ ᴛứ ᴄũɴɢ đã ᴅùɴɢ xᴇ đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜì ʙɪ̣ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜèɴ éᴘ xᴇ ʟàᴍ ᴀɴʜ ᴛ. ɴɢã xᴜốɴɢ đườɴɢ. ᴄòɴ ʙ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜạʏ ᴠề ɴʜà ở Ấᴘ ᴘʜú ʟâᴍ, xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ, ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ.

ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙɪ̣ ʙ. ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙᴠ

ɴʜậɴ ᴛʜấʏ sự ᴠɪệᴄ ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ số 𝟸 đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ ʜỗ ᴛʀợ ʟựᴄ ʟượɴɢ. sᴀᴜ đó, đồɴɢ ᴄʜí ʜ.ᴠ.ᴅ. – ᴄᴀ́ռ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ đượᴄ ᴄử xᴜốɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ số 𝟸 ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ Ấᴘ ᴘʜú ʟâᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ đếɴ ɴʜà đốɪ ᴛượɴɢ, ᴠậɴ độɴɢ ʙ. ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙ. ᴄố ᴛʜủ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ɴʜɪềᴜ ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʀᴀ ᴍặᴛ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟸ʜ𝟺𝟻’, ʙ. ᴄùɴɢ ʙố đẻ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄầᴍ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜɴɢ ᴋʜí xôɴɢ ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ʀᴀ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ xạ ᴠàᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛʀúɴɢ đầᴜ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ᴠỡ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ. ᴛɪếᴘ đó, ʙ. ᴅùɴɢ ʀựᴀ ʀượᴛ đᴜổɪ, ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛʜượɴɢ úʏ ʜ.ᴠ.ᴅ., ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛʀúɴɢ ᴅẫɴ đếɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛíᴄʜ ɴặɴɢ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ʟìᴀ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ.

ᴄáᴄ ʏ ʙáᴄ sĩ đᴀɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙɪ̣ ʙ. ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Đếɴ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟽, 𝟸 ʙố ᴄᴏɴ ʙ. ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄố ᴛʜủ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴛʀướᴄ sự ᴍᴀɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ, đíᴄʜ ᴛʜâɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ đốɪ ᴛượɴɢ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠụ ᴀ́ռ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ để đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴʜằᴍ ʀăɴ đᴇ, ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴄʜᴜɴɢ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ

ᴠề ᴘʜíᴀ đồɴɢ ᴄʜí ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪệɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ -ᴠũɴɢ ᴛàᴜ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ xᴜʏêɴ ᴍộᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ, хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠụ ᴠɪệᴄ.
Nguồn: https://afamily.vn/binh-thuan-hai-bo-con-thong-chot-kiem-dich-chem-gan-dut-tay-cong-an-20210715224927602.chn