Tin Trong Ngày

Biến nóng tại Đồng Tâm: 3 chiến sĩ Công an hy sinh, cha con ông Lê Đình Kình hả hê

Vừa rồi nghe mấy người mượn danh cụ nói là “phải giữ đất dù phải hi sinh cả sương máu”. Nghe thế là tôi lại thấy rạo rực, muốn ủng hộ cụ, tung hô cụ. Song nghĩ lại, giả sử là ông không tôn trọng pháp luật, không chấp nhận kết quả thanh tra Chính phủ thì… tôi thấy “thương hại ông”… vì mấy lý do:

– Thứ nhất, giả sử ông không phục kết luận thanh tra, không phục Nhà nước thì ông cũng nên hiểu, mảnh đất thuộc Sân bay Miếu Môn được dùng vào mục đích quốc phòng bảo vệ Tổ quốc tức là bảo vệ chính ông, chính mảnh đất ông đang sống, chứ không phải để kinh doanh hay phục vụ mục đích cá nhân nào cả. Vì đất quốc phòng là phục vụ cho mục đích chung, là yêu cầu tự thân đối với an ninh quốc gia. Đáng lý là người “nhân danh vì dân” thì ông phải khuyên mọi người hiến đất phục vụ quốc phòng chứ?

Ông Kình nhớ không, xưa kia đánh giặc từ thời Lý, Trần, Lê, đến đánh Pháp, đuổi Tàu dân ta vẫn thực hiện vườn không nhà trống, sẵn sàng phá nhà để làm đường, tất cả vì tiền tuyến, “tiền tuyến gọi hậu phương trả lời”. Ông già rồi sao ông không theo truyền thống đó?

Ông cản trở quân đội, có nghĩa là ông không bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mảnh đất của ông, vì vậy ông là kẻ bán nước phá hoại tổ quốc. Bởi nếu có chiến tranh mà không có chuẩn bị, con cháu ông, gia tộc ông có thể chết bất cứ lúc nào? Sao ông lại không nhìn xa như vậy?

– Thứ hai, ông lấy danh nghĩa nào mà hô “giữ đất” ông giữ mảnh đất nhỏ ấy, nếu không có quân đội, nếu Tổ quốc bị xâm lăng thì mảnh đất của ông có giữ được không? Ông Kình ạ, muốn giữ nhà thì phải lo cho cộng đồng dân tộc, nghĩ đến điều sâu xa, đừng vì lợi ích của vài người (chưa chắc đã chính đáng) mà khiến triệu người đau khổ. Thế mới là người “có tuổi”; là bậc trượng phu; còn tham lam, vì lợi ích của bản thân hay nhóm nhỏ mà tổn hại thanh danh thì nhục lắm !

Nếu ông sẵn sàng “hi sinh cả sương máu” ông hãy vì dân tộc vì đại cục chứ vì bản thân mình thì buồn lắm. Hãy nhìn thấy gian khổ của cả dân tộc Việt Nam bằng tuổi đời của mình, ông Kình ạ!

Đường chúng ta đi

Theo : https://canhco.net/vu-gay-roi-tai-dong-tam-thuong-gui-cu-le-dinh-kinh-p350325.html