News

Bí thư Bạc Liêu: Đổi mới phương thức, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả

Chiều 16/10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.
Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 47 người và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 17 người (có 15 chính thức) đã ra mắt đại hội.

100% đại biểu dự đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, gồm 47 người ra mắt đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức được rằng, đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, vừa là vinh dự, cũng vừa là trọng trách mà Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng, vì sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới”.

Để xứng đáng với sự tín nhiệm của đại hội, với niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bí thư Lữ Văn Hùng khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức chiến đấu cao,…

“Mỗi thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn; giữ vững phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, thay mặt Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu hứa hẹn.

Bí thư Lữ Văn Hùng cũng yêu cầu, ngay sau đại hội, cấp ủy, các tổ chức Đảng cần làm tốt công tác quản lý, khẩn trương triển khai quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.