Tin Trong Ngày

Bắt đầu từ năm 2020 trở đi, hành vi ‘rủ rê, xúi giục’ người khác đi nh-ậu sẽ là phạm pháp

Lu-ật Phòng ch-ống tác h-ại của rượ-u, b-ia 2019 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ 7 khóa XIV và có hiệu l-ực ngày 1-1-2020.

Điều 5 của Lu-ật Phòng c-hống t-ác hạ-i của rư-ợu, b-ia 2019 quy định đưa ra 13 nhóm hà-nh vi bị nghiêm cấ-m. Trong đó, Lu-ật này Cấ-m xúi g-iục, k-ích đ-ộng, l-ôi k-éo, ép buộc người khác uống r-ượu, b-ia.

Như vậy, khi L-uật có hiệu lự-c thì hành vi rủ rê, lôi kéo, ép buộc, kí-ch đ-ộng thách thức người khác uống b-ia, rượ-u là vi p-hạm điều c-ấm của pháp l-uật. Đây là hành vi vi phạm pháp lu-ật và sẽ bị xử lý.

Ngoài ra, Điều 5 còn quy định một số hành vi bị c-ấm khác:

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm c-ấm trong phòng, chống tác hạ-i của rượ-u, b-ia

1. Xúi giục, kí-ch đ-ộng, lôi kéo, é-p b-uộc người khác uống rượ-u, b-ia.

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống r-ượu, b-ia.

3. Bán, cung cấp, khuyến mạ-i rư-ợu, bi-a cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán r-ượu, b-ia.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượ-u, b-ia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

7. Quảng cáo r-ượu có độ cồn từ 15 độ trở lên.

8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượ-u, bi-a đối với sức khỏe.

9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rư-ợu, b-ia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rư-ợu, bi-a có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rư-ợu, b-ia.

11. Kinh doanh rượ-u không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rư-ợu, b-ia bằng máy bán hàng tự động.

12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rư-ợu, b-ia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượ-u, b-ia.

13. Các hành vi bị nghiêm c-ấm khác liên quan đến rư-ợu, bi-a do l-uật định.

Tác hại của rư-ợu bia là vô cùng nặng nề và nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng uống rượ-u bia lại tham gia giao thông gây tai nạn vô cùng thương tâm. Việc ban hành L-uật Phòng ch-ống tác hạ-i của rượ-u, bi-a 2019 là rất cần thiết để ngắn chặn, hạn chế, xử lý việc uống rượ-u b-ia.

Theo luatvietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *