Tin Trong Ngày

B.ắt t.ạm giam 22 điều tra viên, kiểm sá.t viên, thẩm phán

Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm g.iam 22 cán bộ là điều tra viên, kiểm sá-t viên, thẩm phán, chấp hành viên để phục vụ điều tra, truy tố. Số tiền tham ô, nhận hối lộ chi.ếm đoạt có vụ trên 1 tỷ đồng.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí

Sáng 13/11, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội công tác năm 2018.

Theo ông Lê Minh Trí, năm 2018, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã khởi tố mới hơn 72.000 vụ án, tăng 3,2% so với năm 2017, trong đó đáng chú ý: tội phạm về th-am nh-ũng, chức vụ tăng 32,2%, tội phạm về m-a t-úy tăng 12,6%, tội phạm về trật tự xã hội tăng 0,8%.

Về xử lý những vụ án kinh tế, tham nhũng, theo Viện trưởng Lê Minh Trí, quán triệt sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra ngay từ khi giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng.

Lựa chọn, bố trí Kiểm sá-t viên có trình độ, năng lực tại các đơn vị chuyên trách phòng, chống tha-m nhũ-ng; cử Kiểm s-át viên từ Viện KSND Tối cao đến thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ á-n về tham nhũng tại Tòa án cấp tỉnh; tăng cường tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác giải quyết các vụ á-n về tham nhũng, kinh tế… Kết quả, số vụ án được phát hiện, khởi tố tăng 32,2%.

Năm 2017, có đại biểu hỏi Viện trưởng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật có tiêu cực, tham nhũng không? Câu trả lời là phải xem kết quả điều tra, truy tố của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao như thế nào?

Về việc này, ông Trí cho biết, công tác điều tra tội phạm về xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng chức vụ trong hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có chuyển biến rõ nét về chất.

Cụ thể, trong năm 2018, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã phát hiện kh-ởi t-ố điều tra vụ á-n mới tăng 39,3%, số bị can khởi tố mới tăng 126,1%; trong đó có 3 vụ án “Dùng nh-ục hì-nh” dẫn đến ch-ết người xảy ra tại cơ sở gi-am gi-ữ; nhiều vụ á-n tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng (chiế-m 69,2%), tội phạm x-âm ph-ạm hoạt động tư pháp và tư pháp khác chiế-m 30,8%.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh b-ắt tạm gi-am 22 cán bộ là điều tra viên, kiểm s-át viên, thẩm phán, chấp hành viên để phục vụ điều tra, tru.y t.ố. Số tiền tham ô, nhận hối lộ chiế.m đo.ạt có vụ trên 1 tỷ đồng.

Theo ông Trí, qua điều tra các vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thu hồi hơn 6,7 tỷ đồng, đạt 55% trên tổng số tiền phải thu hồi là 12,37 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-tam-giam-22-dieu-tra-vien-kiem-sat-vien-tham-phan-1345275.tpo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *