Tin Trong Ngày

Ăn ch.ặ.n hàng nghìn hộp sữa của học sinh nghèo, Hiệu trưởng bị cá.ch hết chức

Hàng nghìn hộp sữa của học sinh nghèo đã bị thầy giáo hiệu trư.ở.ng b.ớ.t x.é.n. Sau khi sự việc bị b.ạ.i l.ộ, Huyện ủy Quỳ Hợp đã tiến h.à.nh các hình th.ứ.c k.ỷ l.u.ậ.t đối với thầy giáo này.

Sáng ngày 12/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, hội đồng k.ỷ l.u.ậ.t huyện vừa họp và thống nhất hình th.ức k.ỷ l.u.ậ.t đối với ông Võ Xuân Tuyến (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành) bằng hình thức giáng chức vụ từ Hiệu trưởng xuống Phó hiệu trưởng. Đồng thời, ông Tuyến sẽ bị lu.â.n chuy.ển đi đến trường khác công tác.

Trường Tiểu học Châu Thành nơi xảy ra vụ việc. Ảnh internet.

Trước đó như b.áo chí đã ph.ả.n á.n.h, một thầy giáo đã có đ.ơn t.ố c.á.o ông Tuyến với nhiều nội dung. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 5, Trường Tiểu học Châu Thành có 415 học sinh và theo quy định thì mỗi em được uống 22 hộp sữa trong tháng 1 nhưng thực tế các em chỉ được 20 hộp sữa, bị b.ớ.t hai hộp.

Đến tháng 2, mỗi học sinh được uống 14 hộp sữa, sang tháng 3 mỗi học sinh được uống 21 hộp sữa (thực tế chỉ được uống 20 hộp, bị b..ớt một hộp). Tháng 4 mỗi em được 22 hộp (thực tế chỉ được 20 hộp, bị bớt hai hộp) và tháng 5 mỗi em được 16 hộp (thực tế chỉ pha’t 15 hộp, bị bớt một hộp).

Như vậy chỉ riêng tháng 2 các em không bị bớt sữa, các tháng còn lại mỗi em bị bớt 1-2 hộp. Tính tổng thể thì học sinh của trường đã bị bớt 2.490 hộp sữa.

Đặc biệt, trong tháng 4, tại lớp 5A có 23 học sinh, trong đó 11 em thuộc diện hộ ngh.è.o, 9 em hộ cận nghèo và 3 em hộ khá lại bị c.ắt sữa hoàn toàn với lý do giáo viên không nộp tiền sữa kịp thời nên bị công ty cắt sữa. Tuy nhiên, trên thực tế số sữa của các học sinh này vẫn được trường nhận về.

Ngoài ra, ông Tuyến còn bị t.ố thu chi sa.i quy định. Các nội dung khác như ông Tuyến tự ý lấy tài sản công cho người khác sử d.ụng trong thời gian dài; đưa người nhà vào làm công trình trong nhà trường; lập dự toán sơ sài, không đúng quy địn.h khi sửa chữa cổng trường, làm nhà xe. Qua x.á.c min.h của Thanh tra huyện Quỳ Hợp, những nội du.ng t.ố c.á.o ông Tuyến là đúng sự th.ật.

Theo ông Hoàng Khắc Thanh – Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp, quyê’t định k.ỷ l.u.ậ.t đối với ông Võ Xuân Tuyến sẽ được cô.ng b.ố . Sau khi x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t ông Tuyến về m.ặt nhà nước, Huyện ủy Quỳ Hợp sẽ tiếp tục x,ử lý ông Tuyến về mặt Đảng.

THeo Laodong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *