Tin Trong Ngày

94 lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa không có bằng cấp liên quan vẫn được bổ nhiệm

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 595/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định pha’t luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành hính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2019.

Theo Kết luận thanh tra này, một số văn bản của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, thu hút người tốt nghiệp đại học, sau đại học được tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoặc UBDN tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua tuyển dụng là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 120 hồ sơ cho thấy có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ.

Đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 03 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Cụ thể như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành,… (trong đó 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28/12/2017).

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pha’p luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay. Kịp thời pha’t hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức x,ử lý kịp thời./.

Theo toquoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *