Tin Trong Ngày

2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên TƯ, 23 tướng bị κỷ ʟuậт

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, gia’m sa’t và thi hành k.ỷ l.u.ậ.t của Đảng năm 2019, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Hôm nay, tại Hà Nội, UB Kiểm tra TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, gia’m sa’t và thi hành k.ỷ l.u.ậ.t của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và pha’t biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhìn lại năm 2019 và qua 4 năm của nhiệm kỳ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh một số thành tựu nổi bật. Trong đó, phải kết đến chất lượng, hiệu quả kiểm tra, gia’m sa’t từng bước được nâng cao,có nhiều vụ việc khó, phức tạp, n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g; tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Kỷ luật 92 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý

Cụ thể là, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hàng trăm ngàn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên. Trong đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 36 đoàn kiểm tra, kiểm tra 110 tổ chức đảng.

Ngoài ra, toàn Ngành đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 13.619 tổ chức, 16.214 cấp ủy viên các cấp và 24.727 đảng viên, gần bằng cả nhiệm kỳ của khóa 11… Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành k.ỷ l.u.ậ.t hàng ngàn tổ chức đảng, hàng vạn cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên.

Trong đó, Ban Chấp hành TƯ Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành k.ỷ l.u.ậ.t 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, UB Kiểm tra TƯ thi hành k.ỷ l.u.ậ.t 111 đảng viên. Trong đó có 92 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý gồm: 2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên TƯ, 38 sỹ quan trong lực lượng công an, quân đội (cấp tướng là 23 người…).

“Nhìn vào số tổ chức đảng, đảng viên bị k.ỷ l.u.ậ.t nêu trên, chúng ta thấy đó là sự cố gắng rất lớn của toàn Ngành, góp phần xây dựng Đảng ta thêm trong sạch, vững mạnh. Điều Q.u.a.n t.r.o.n.g là chúng ta từng bước làm rõ được, tại sao số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm k.ỷ l.u.ậ.t Đảng, vi phạm kéo dài qua nhiều năm không được pha’t hiện?

Phải chăng hằng năm, từng nhiệm kỳ chúng ta k.i.n.h h.o.à.n.g giá chưa chính x.á.c chất lượng đảng viên và tổ chức đảng? Phải chăng công tác kiểm tra, gia’m sa’t của các cấp chưa được coi trọng, chưa làm tốt, tiến hành không thường xuyên? Trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hình thức, thiếu dân chủ? Tính chiê’n đấu của người cộng sản, người đảng viên không được pha’t huy?”, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, đây là những vấn đề cần hết sức quan tâm trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, UB Kiểm tra TƯ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã thể hiện bản lĩnh vững vàng. Quá trình xem xét, x,ử lý các vụ việc, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm công minh, chính x.á.c, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”. Cho đến hôm nay, cơ bản các vụ việc đã x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t, thì khiếu nại về mức k.ỷ l.u.ậ.t chiếm tỷ lệ rất thấp.

Theo ông Vượng, có được những thành tích, bước đầu rút ra 5 nguyên nhân, trong đó có việc Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư có quyê’t tâm chính trị cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, lãng phí, tiêu cực, thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo hoạt động của UB Kiểm tra TƯ.

“Có thể thấy rằng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư ngày 9/6/2016, yêu cầu UB Kiểm tra TƯ cùng với các cơ quan kiểm tra, kết luận vụ việc Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh, tuy tưởng như là một việc vi phạm nhỏ, nhưng UB Kiểm tra TƯ đã làm tốt việc này và có ý nghĩa như hoạt động mở đầu cho sự đổi mới công tác kiểm tra đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Vượng dẫn chứng hàng loạt vụ việc như tại DNNN có vụ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; về công tác cán bộ có vụ Trịnh Xuân Thanh; địa phương có các vụ tại Đà Nẵng, Khánh Hòa; trong lực lượng vũ trang như vụ tại Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân chủng Hải quân, Tổng cục Cảnh s.á.t)….

Qua đó đã kịp thời x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t các cá nhân, tập thể sai phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của k.ỷ l.u.ậ.t đảng, đồng thời, cảnh tỉnh, r.ă.n đ.e, phòng ngừa sai phạm, có thêm bài học, kinh nghiệm hay trong công tác kiểm tra.

UB Kiểm tra TƯ và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, UB Kiểm tra TƯ đã kịp thời tiến hành kiểm tra lại các vụ việc dư luận quan tâm như vụ k.ỷ l.u.ậ.t ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Vượng, một điểm nổi bật trong thời gian qua chính là, đã kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của uỷ ban kiểm tra, nhất là các phiên họp của UB Kiểm tra TƯ. Qua đó, góp phần tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm… Đồng thời, để đảng viên, nhân dân gia’m sa’t hoạt động kiểm tra Đảng.

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả Q.u.a.n t.r.o.n.g; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…”, Thường trực Ban Bí thư k.i.n.h h.o.à.n.g giá cao và nhiệt l.i.ệ.t biểu dương những thành tích mà Ngành Kiểm tra của Đảng đạt được.

Đấu tranh với tình trạng lợi dụng gây m.ấ.t đoàn kết, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội

Bên cạnh những đó, nhấn mạnh một số nội dung như tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Trong đó có việc chú trọng giải quyê’t đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự TƯ khóa 13, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; kiên quyê’t đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để t.ố c.á.o sai sự thật, gây m.ấ.t đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Cùng với đó, làm tốt công tác kiểm tra đảng để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới; góp phần tạo môi trường xã hội minh bạch, lành mạnh để pha’t triển đất nước; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, gia’m sa’t, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t đảng; đồng thời, khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra…

Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm pha’t hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

Ông Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh đến việc phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, phải liêm, chính, chí công, vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

Đồng thời, luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyê’t và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gưong mẫu trong cuộc sống và công tác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *