News

Không thể trả nợ, một nước “mất đứt” sân bay quốc tế duy nhất vào tay Trung Quốc mà không cần giải quyết tranh chấp

Nước này đã từ bỏ điều khoản miễn trừ, cho phép chủ nợ Trung Quốc có thể lấy lại các tài sản của sân bay mà không cần thông qua việc giải quyết tranh chấp quốc tế. Chính phủ Uganda đã không thể thay đổi thỏa thuận vay với Trung Quốc, trong đó bao gồm …

Continue Reading